Xem tuổi xông nhà, xông đất năm 2021 cho gia chủ sinh năm 1937 Đinh Sửu

Xông đất, xông nhà năm Tân Sửu 2021 hợp mệnh với gia chủ tuổi Đinh Sửu 1937 sẽ đem lại nhiều may mắn và tài lộc.

Tại sao cần chọn người hợp tuổi gia chủ Đinh Sửu 1937 để xông đất, xông nhà năm Tân Sửu 2021?

Theo quan niệm của dân gian, xông đất, xông nhà vào ngày đầu năm mới được coi là điều rất quan trọng mà nhiều người quan tâm đến. Đặc biệt việc chọn người đến xông đất hợp tuổi với gia chủ tuổi Đinh Sửu 1937 xảy ra suôn sẻ thì cả năm đó sẽ nhận được nhiều mọi việc tốt lành, hanh thông, thuận lợi.

Xem tuổi xông nhà, xông đất năm 2021 cho gia chủ sinh năm 1937 Đinh Sửu 1
Ảnh minh hoạ.

Để biết được tuổi nào hợp với mình thì gia chủ cần kiểm tra lại tử vi của tuổi mình trong năm Tân Sửu 2021 bởi mỗi năm vận mệnh và tử vi sẽ thay đổi. Vì vậy, chỉ khi gia chủ sinh năm 1937 Đinh Sửu nắm vững được thông tin về mình thì mới tìm được tuổi xông đất phù hợp nhất năm 2021. 

Tuổi xông đất năm Tân Sửu cho gia chủ sinh năm Đinh Sửu 1937

Những người hợp để xông đất cho gia chủ sinh năm Đinh Sửu 1937 gồm: Tân Tỵ năm 1941, Giáp Tý năm 1984, Qúy Dậu năm 1993, Nhâm Dần năm 1962, Nhâm Thân năm 1992, Kỷ Tỵ năm 1989, Đinh Dậu năm 1957, Ất Tỵ năm 1965, Tân Hợi năm  1971, Nhâm Tý năm 1972 .

Những tuổi xấu khi xông đất cho gia chủ sinh năm Đinh Sửu 1937 gồm: Mậu Thân năm 1968, Giáp Thìn năm 1964, Giáp Thân năm 1944, Qúy Sửu năm 1973, Giáp Dần năm 1974 , Mậu Ngọ năm 1978, Mậu Thìn năm 1988, Mậu Dần năm 1998, Kỷ Mão năm 1999, Bính Ngọ năm 1966.

Quan hệ xung khắc của người xông đất với gia chủ sinh năm 1937 Đinh Sửu

Tuổi xông nhà năm 1941 Tân Tỵ với gia chủ sinh năm 1937

Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ và tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Tân Sửu .

Thiên can tuổi xông nhà là Tân trực xung với thiên can Đinh của gia chủ nhưng không xung khắc, không tương hợp với thiên can Tân của năm Tân Sửu. 

Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ đạt Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu) với địa chi Sửu của gia chủ và đạt Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu) với địa chi Sửu của năm Tân Sửu. Người này xông nhà rất hợp với gia chủ sinh năm Đinh Sửu.

Người xông đất sinh năm 1984 Giáp Tý

Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ và tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Tân Sửu.

Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ và không xung khắc, không tương hợp với thiên can Tân của năm Tân Sửu.

Địa chi tuổi xông nhà là Tý đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) với địa chi Sửu của gia chủ và đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) với địa chi Sửu của năm Tân Sửu. Người này khá hợp để xông đất, xông nhà cho gia chủ sinh năm Đinh Sửu 1937.

Người xông đất sinh năm 1993 Qúy Dậu

Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ và tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Tân Sửu.

Thiên can tuổi xông nhà là Qúy tương sinh với thiên can Đinh của gia chủ và tương sinh với thiên can Tân của năm Tân Sửu. => Rất tốt

Địa chi tuổi xông nhà là Dậu đạt Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu) với địa chi Sửu của gia chủ và đạt Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu) với địa chi Sửu của năm Tân Sửu. Người này khá hợp để xông đất, xông nhà cho gia chủ sinh năm Đinh Sửu 1937.

Người xông đất sinh năm 1962 Nhâm Dần

Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ và tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Tân Sửu.

Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ và không xung khắc, không tương hợp với thiên can Tân của năm Tân Sửu.

Địa chi tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhau với địa chi Sửu của gia chủ và không xung không hợp nhau với địa chi Sửu của năm Tân Sửu. Người này khá hợp để xông đất, xông nhà cho gia chủ sinh năm Đinh Sửu 1937.

Người xông đất sinh năm 1992 Nhâm Thân 

Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ  và tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Tân Sửu.

Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ và không xung khắc, không tương hợp với thiên can Tân của năm Tân Sửu.

Địa chi tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp nhau với địa chi Sửu của gia chủ và không xung không hợp nhau với địa chi Sửu của năm Tân Sửu. Người này khá hợp để xông đất, xông nhà cho gia chủ sinh năm Đinh Sửu 1937.

Người xông đất sinh năm 1989 Kỷ Tỵ 

Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ nhưng xung khắc với ngũ hành Thổ của năm Tân Sửu

Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ và không xung khắc, không tương hợp với thiên can Tân của năm Tân Sửu. 

Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ đạt Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu) với địa chi Sửu của gia chủ và đạt Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu) với địa chi Sửu của năm Tân Sửu. Người này khá hợp để xông đất, xông nhà cho gia chủ sinh năm Đinh Sửu 1937.

Người xông đất sinh năm 1957 Đinh Dậu

Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa xung khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ nhưng tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Tân Sửu.

Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ nhưng trực xung với thiên can Tân của năm Tân Sửu. 

Địa chi tuổi xông nhà là Dậu đạt Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu) với địa chi Sửu của gia chủ và đạt Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu) với địa chi Sửu của năm Tân Sửu. Người này khá hợp để xông đất, xông nhà cho gia chủ sinh năm Đinh Sửu 1937.

Người xông đất sinh năm 1965 Ất Tỵ 

Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa xung khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ nhưng tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Tân Sửu.

Thiên can tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ nhưng trực xung với thiên can Tân của năm Tân Sửu.

Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ đạt Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu) với địa chi Sửu của gia chủ và đạt Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu) với địa chi Sửu của năm Tân Sửu. Người này khá hợp để xông đất, xông nhà cho gia chủ sinh năm Đinh Sửu 1937.

Người xông đất sinh năm 1971 Tân Hợi 

Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ và tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Tân Sửu.

Thiên can tuổi xông nhà là Tân trực xung với thiên can Đinh của gia chủ và không xung khắc, không tương hợp với thiên can Tân của năm Tân Sửu.

Địa chi tuổi xông nhà là Hợi không xung không hợp nhau với địa chi Sửu của gia chủ và không xung không hợp nhau với địa chi Sửu của năm Tân Sửu. Người này khá hợp để xông đất, xông nhà cho gia chủ sinh năm Đinh Sửu 1937.

Người xông đất sinh năm 1972 Nhâm Tý

Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ nhưng xung khắc với ngũ hành Thổ của năm Tân Sửu.

Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ và không xung khắc, không tương hợp với thiên can Tân của năm Tân Sửu.

Địa chi tuổi xông nhà là Tý đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) với địa chi Sửu của gia chủ và đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) với địa chi Sửu của năm Tân Sửu. Người này khá hợp để xông đất, xông nhà cho gia chủ sinh năm Đinh Sửu 1937.

*Bài viết mang tính chiêm nghiệm, thông tin tham khảo.

Tin Liên Quan
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Theo tạp chí Người đưa tin - Link gốc
Bạn Có Thể Quan Tâm
Tin Đọc Nhiều
Cùng chuyên mục