Tin mới

12 con số đặc biệt trong đời ông Sáu Khải

Thứ tư, 21/03/2018 11:34

Có rất nhiều dấu mốc trong cuộc đời ông Phan Văn Khải - vị Thủ tướng kỹ trị giản dị, gần dân nhưng lại có những đóng góp to lớn cho phát triển. Chúng tôi chỉ xin điểm ra đây vài con số có nhiều cảm xúc.

Có rất nhiều dấu mốc trong cuộc đời ông Phan Văn Khải - vị Thủ tướng kỹ trị giản dị, gần dân nhưng lại có những đóng góp to lớn cho phát triển. Chúng tôi chỉ xin điểm ra đây vài con số có nhiều cảm xúc.

12 con số đặc biệt trong đời ông Sáu Khải 1
 
12 con số đặc biệt trong đời ông Sáu Khải 2
 
12 con số đặc biệt trong đời ông Sáu Khải 3
 
12 con số đặc biệt trong đời ông Sáu Khải 4
 
12 con số đặc biệt trong đời ông Sáu Khải 5
 
12 con số đặc biệt trong đời ông Sáu Khải 6
 
12 con số đặc biệt trong đời ông Sáu Khải 7
 
12 con số đặc biệt trong đời ông Sáu Khải 8
 
12 con số đặc biệt trong đời ông Sáu Khải 9
 
12 con số đặc biệt trong đời ông Sáu Khải 10
 
12 con số đặc biệt trong đời ông Sáu Khải 11
 
12 con số đặc biệt trong đời ông Sáu Khải 12