iOS 14.3 đã được khắc phục những nỗi nào, vẫn còn gây thất vọng ở điểm gì?

iOS 14.3 đã được khắc phục những nỗi nào, vẫn còn gây thất vọng ở điểm gì?

Sau khi tiến hành khắc phục loạt lỗi, bản cập nhật iOS 14.3 dự kiến sẽ sớm được ra mắt trong ít ngày tới. Dân tình không khỏi thắc mắc đã sửa những lỗi gì?