Tin mới

ban chấp hành trung ương đảng

Tin tức nhanh nhất và đầy đủ nhất về ban chấp hành trung ương đảng. Mời các bạn đón đọc các bài viết về ban chấp hành trung ương đảng và chia sẻ thông tin ban chấp hành trung ương đảng

Giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước
Giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước
03-10-2018 | 19:04
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Hội nghị TƯ 8 giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại Kỳ họp thứ 6.