Tin mới

bí thư thành ủy

Tin tức nhanh nhất và đầy đủ nhất về bí thư thành ủy. Mời các bạn đón đọc các bài viết về bí thư thành ủy và chia sẻ thông tin bí thư thành ủy

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hàm chứa nhiều giá trị tư tưởng, lý luận và thực tiễn sâu sắc
Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hàm chứa nhiều giá trị tư tưởng, lý luận và thực tiễn sâu sắc
22-12-2021 | 14:30
Sáng 22-12, phát biểu khai mạc Hội thảo khoa học “Vận dụng sáng tạo “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố khẳng định, bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là công trình nghiên cứu khoa học có tầm khái quát rất cao, hàm chứa nhiều giá trị tư tưởng, lý luận và thực tiễn sâu sắc.