Tag

Hùng kê quyền

Tin tức nhanh nhất và đầy đủ nhất về Hùng kê quyền. Mời các bạn đón đọc các bài viết về Hùng kê quyền và chia sẻ thông tin Hùng kê quyền

  • Năm Dậu, giới thiệu tinh hoa võ gà - Hùng kê quyền

    Năm Dậu, giới thiệu tinh hoa võ gà - Hùng kê quyền

    Hùng kê quyền, hay võ gà, tương truyền do Ðông Ðịnh vương Nguyễn Lữ thời nhà Tây Sơn sáng tạo nên, là bài quyền mô phỏng các kỹ thuật của gà chọi, một trong 10 bài danh võ được Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam lựa chọn qua các kỳ hội nghị chuyên môn toàn quốc.

  • Năm Dậu, giới thiệu tinh hoa võ gà - Hùng kê quyền

    Năm Dậu, giới thiệu tinh hoa võ gà - Hùng kê quyền

    Hùng kê quyền, hay võ gà, tương truyền do Ðông Ðịnh vương Nguyễn Lữ thời nhà Tây Sơn sáng tạo nên, là bài quyền mô phỏng các kỹ thuật của gà chọi, một trong 10 bài danh võ được Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam lựa chọn qua các kỳ hội nghị chuyên môn toàn quốc.