Tag

Nhiếp chính

Tin tức nhanh nhất và đầy đủ nhất về Nhiếp chính. Mời các bạn đón đọc các bài viết về Nhiếp chính và chia sẻ thông tin Nhiếp chính

  • Người phụ nữ lợi hại hơn Từ Hy Thái Hậu

    Người phụ nữ lợi hại hơn Từ Hy Thái Hậu

    Sự ra đi của Từ An Thái Hậu đã giáng một đòn mạnh đối với vương triều nhà Thanh. Từ đó trở đi, Từ Hy Thái Hậu tự tung tự tác, “thuận thì sống, chống thì chết”, không màng chính sự, vì thế nên sự diệt vong chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi.

  • Người phụ nữ lợi hại hơn Từ Hy thái hậu

    Người phụ nữ lợi hại hơn Từ Hy thái hậu

    Sự ra đi của Từ An thái hậu đã giáng một đòn mạnh đối với vương triều nhà Thanh. Từ đó trở đi, Từ Hy thái hậu tự tung tự tác, “thuận thì sống, chống thì chết”, không màng chính sự, vì thế nên sự diệt vong chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi.