Tin mới

[PHOTO STORY] Hơn 100 công an và kế hoạch vây bắt gã giang hồ lì lợm ôm lựu đạn cố thủ

Thứ tư, 03/10/2018 08:34

Trong quá trình thi hành lệnh giữ người, Sơn đã ôm lựu đạn lì lợm cố thủ suốt hơn nửa ngày. Sơn là đối tượng nhiều tiền án, tiền sự, cầm đầu một đường dây ma túy lớn từ Lào về Việt Nam.

Trong quá trình thi hành lệnh giữ người, Sơn đã ôm lựu đạn lì lợm cố thủ suốt hơn nửa ngày. Sơn là đối tượng nhiều tiền án, tiền sự, cầm đầu một đường dây ma túy lớn từ Lào về Việt Nam.

[PHOTO STORY] Hơn 100 công an và kế hoạch vây bắt gã giang hồ lì lợm ôm lựu đạn cố thủ 1
 
[PHOTO STORY] Hơn 100 công an và kế hoạch vây bắt gã giang hồ lì lợm ôm lựu đạn cố thủ 2
 
[PHOTO STORY] Hơn 100 công an và kế hoạch vây bắt gã giang hồ lì lợm ôm lựu đạn cố thủ 3
 
[PHOTO STORY] Hơn 100 công an và kế hoạch vây bắt gã giang hồ lì lợm ôm lựu đạn cố thủ 4
 
[PHOTO STORY] Hơn 100 công an và kế hoạch vây bắt gã giang hồ lì lợm ôm lựu đạn cố thủ 5
 
[PHOTO STORY] Hơn 100 công an và kế hoạch vây bắt gã giang hồ lì lợm ôm lựu đạn cố thủ 6
 
[PHOTO STORY] Hơn 100 công an và kế hoạch vây bắt gã giang hồ lì lợm ôm lựu đạn cố thủ 7
 
[PHOTO STORY] Hơn 100 công an và kế hoạch vây bắt gã giang hồ lì lợm ôm lựu đạn cố thủ 8
 
[PHOTO STORY] Hơn 100 công an và kế hoạch vây bắt gã giang hồ lì lợm ôm lựu đạn cố thủ 9
 
[PHOTO STORY] Hơn 100 công an và kế hoạch vây bắt gã giang hồ lì lợm ôm lựu đạn cố thủ 10