Vì sao nắp chai bia nào cũng có 21 răng cưa?

Vì sao nắp chai bia nào cũng có 21 răng cưa?

Đã bao giờ bạn thử đếm số răng cưa trên nắp các chai bia và ngỡ ngàng khi tất cả các nắp đều có 21 răng cưa?