Tin mới

Toàn cảnh về đường dây bán dâm lớn nhất Việt Nam, tập hợp toàn Á hậu, MC, người mẫu

Thứ bảy, 08/09/2018 09:10

Qua điều tra, công an xác định các Á hậu, người mẫu, MC… được một tú ông còn rất trẻ điều phối bán dâm cho đại gia với giá từ 7.000 USD - 25.000 USD.

Qua điều tra, công an xác định các Á hậu, người mẫu, MC… được một tú ông còn rất trẻ điều phối bán dâm cho đại gia với giá từ 7.000 USD - 25.000 USD.

Toàn cảnh về đường dây bán dâm lớn nhất Việt Nam, tập hợp toàn Á hậu, MC, người mẫu 1
 

Toàn cảnh về đường dây bán dâm lớn nhất Việt Nam, tập hợp toàn Á hậu, MC, người mẫu 2
 

Toàn cảnh về đường dây bán dâm lớn nhất Việt Nam, tập hợp toàn Á hậu, MC, người mẫu 3
 

Toàn cảnh về đường dây bán dâm lớn nhất Việt Nam, tập hợp toàn Á hậu, MC, người mẫu 4
 

Toàn cảnh về đường dây bán dâm lớn nhất Việt Nam, tập hợp toàn Á hậu, MC, người mẫu 5
 

Toàn cảnh về đường dây bán dâm lớn nhất Việt Nam, tập hợp toàn Á hậu, MC, người mẫu 6
 

Toàn cảnh về đường dây bán dâm lớn nhất Việt Nam, tập hợp toàn Á hậu, MC, người mẫu 7
 

Toàn cảnh về đường dây bán dâm lớn nhất Việt Nam, tập hợp toàn Á hậu, MC, người mẫu 8
 
BI