Tag

Việt Nam gửi điện chia buồn

Tin tức nhanh nhất và đầy đủ nhất về Việt Nam gửi điện chia buồn. Mời các bạn đón đọc các bài viết về Việt Nam gửi điện chia buồn và chia sẻ thông tin Việt Nam gửi điện chia buồn

  • Việt Nam gửi điện chia buồn vụ tai nạn máy bay quân sự Lào

    Việt Nam gửi điện chia buồn vụ tai nạn máy bay quân sự Lào

    Được tin một số vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tử nạn trên đường đi công tác ngày 17/5/2014, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có điện chia buồn gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.