Tag

võ sư Ngô Bông

Tin tức nhanh nhất và đầy đủ nhất về võ sư Ngô Bông. Mời các bạn đón đọc các bài viết về võ sư Ngô Bông và chia sẻ thông tin võ sư Ngô Bông

  • Năm Dậu, giới thiệu tinh hoa võ gà - Hùng kê quyền

    Năm Dậu, giới thiệu tinh hoa võ gà - Hùng kê quyền

    Hùng kê quyền, hay võ gà, tương truyền do Ðông Ðịnh vương Nguyễn Lữ thời nhà Tây Sơn sáng tạo nên, là bài quyền mô phỏng các kỹ thuật của gà chọi, một trong 10 bài danh võ được Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam lựa chọn qua các kỳ hội nghị chuyên môn toàn quốc.

  • Năm Dậu, giới thiệu tinh hoa võ gà - Hùng kê quyền

    Năm Dậu, giới thiệu tinh hoa võ gà - Hùng kê quyền

    Hùng kê quyền, hay võ gà, tương truyền do Ðông Ðịnh vương Nguyễn Lữ thời nhà Tây Sơn sáng tạo nên, là bài quyền mô phỏng các kỹ thuật của gà chọi, một trong 10 bài danh võ được Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam lựa chọn qua các kỳ hội nghị chuyên môn toàn quốc.