Tin mới
RSS của tin mới

RSS viết tắt từ Really Simple Syndication là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn. Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt gọi là News reader phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem tòan bộ tin.

Các kênh RSS do TINMOI cung cấp
Trang chủ https://tinmoi.vn/rss/trang-chu.rss
Giải trí https://tinmoi.vn/rss/giai-tri.rss
Thể thao https://tinmoi.vn/rss/the-thao.rss
Đời sống https://tinmoi.vn/rss/doi-song.rss
Kinh Tế https://tinmoi.vn/rss/kinh-doanh.rss
Giáo dục https://tinmoi.vn/rss/giao-duc.rss
Công nghệ https://tinmoi.vn/rss/cong-nghe.rss
Ôtô xe máy https://tinmoi.vn/rss/oto-xemay.rss
Video https://tinmoi.vn/rss/video.rss
Các giới hạn sử dụng

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin cần thiết khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ TINMOI.

TINMOI có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.