Màn đập mặt xây lại trên cả thành công của 9X Hưng Yên khiến không ai tin đây là 1 người

Màn đập mặt xây lại trên cả thành công của 9X Hưng Yên khiến không ai tin đây là 1 người

Để có tiền thẩm mỹ, chàng trai 9X đã không về nhà suốt 5 năm. Và lần đầu tiên về thăm nhà, cả gia đình đều sốc vì không nhận ra cậu. "Sao mày khác thế con, thế này thì ai nhận ra mày được nữa?".