Tin mới

Đời sống

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

20-01-2024 | 14:15
Thông tư 42/2023/TT-BGTVT sửa đổi Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư 13/2019/TT-BGTVT thông tin cá nhân khi đi máy bay; giấy tờ về nhân thân, vé,thẻ lên máy bay.
1 2 3 trang tiếp theo