Tin mới

Giáo dục

Từ năm học 2024-2025, sẽ có 2 lần xét tốt nghiệp THCS trong một năm

Từ năm học 2024-2025, sẽ có 2 lần xét tốt nghiệp THCS trong một năm

15-01-2024 | 18:23
Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 31/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.
1 2 3 trang tiếp theo