Tin mới

Giáo dục

“Bảo tàng” Nghệ thuật ngay trong trường học

“Bảo tàng” Nghệ thuật ngay trong trường học

14-06-2024 | 16:00
“Mãi sau này khi có cơ hội du học, tôi mới nhận ra tầm quan trọng của học tập các môn nghệ thuật. Là một người Việt chỉ quen tập trung dùi mài sách vở, có nhiều lúc tôi cảm thấy thiệt thòi khi chứng kiến sự năng động của bạn bè nước ngoài.
1 2 3 trang tiếp theo