Ngôi làng hơn 1.000 người biến mất không dấu tích sau một đêm

Ngôi làng hơn 1.000 người biến mất không dấu tích sau một đêm

Ngôi làng này đã từng là nơi sinh sống của hơn 1.000 người nhưng chỉ sau một đêm, họ hoàn toàn bốc hơi. Đến nay, bí ẩn này vẫn chưa được giải mã.