Tin mới

Đời sống

Người người nhà nhà đổ xô tẩy nhuộm tóc dịp cận Tết, ghim mẹo này để không còn đau rát - hại da đầu

Người người nhà nhà đổ xô tẩy nhuộm tóc dịp cận Tết, ghim mẹo này để không còn đau rát - hại da đầu

09-12-2023 | 17:53
Để giảm đau rát da đầu khi tẩy nhuộm tóc, bạn có thể thực hiện một số biện pháp và chăm sóc đặc biệt.
1 2 3 trang tiếp theo