Thấy cháu không có giấy khen, ông nội lọ mọ làm tấm bằng khen giá trị nhất cuộc đời

Thấy cháu không có giấy khen, ông nội lọ mọ làm tấm bằng khen giá trị nhất cuộc đời

Thấy cháu gái nhỏ đi học mẫu giáo về mặt buồn thiu vì không có được tấm bằng khen, ông nội đã cất công thiết kế, cắt dán để đem lại cho cháu thứ kỷ niệm đẹp nhất.