Giới sao siêu giàu Trung Quốc chiều con đến mức nào?

Giới sao siêu giàu Trung Quốc chiều con đến mức nào?

Các ngôi sao lớn tại Trung Quốc khá chiều con, họ không ngại làm sân riêng cho con trượt tuyết, cho con học những ngôi trường đắt đỏ nhất thế giới.