Tin mới

Đời sống

Những chính sách mới về tiền lương, việc làm có hiệu lực từ tháng 10/2023

Những chính sách mới về tiền lương, việc làm có hiệu lực từ tháng 10/2023

28-09-2023 | 18:43
Nhiều chính sách mới về tiền lương, việc làm bắt đầu có hiệu lực thi hành từ tháng 10/2023 như xếp lại lương viên chức giáo dục nghề nghiệp, vị trí việc làm chuyên ngành tài chính, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch,...
1 2 3 trang tiếp theo