Tin mới

6 quyền hạn của Chủ tịch nước theo Hiến pháp

Thứ tư, 24/10/2018 08:50

Chiều 23/10, với đại đa số đại biểu tán thành, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chiều 23/10, với đại đa số đại biểu tán thành, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021.

6 quyền hạn của Chủ tịch nước theo Hiến pháp 1

Hoàng Đan - Mạnh Quân