Tin mới

Bộ Công an bổ nhiệm hai Thứ trưởng làm Thủ trưởng Cơ quan điều tra

Thứ bảy, 11/08/2018 08:17

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã bổ nhiệm các chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Cảnh sát điều tra đối với Thượng tướng Bùi Văn Nam và Thượng tướng Lê Quý Vương.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã bổ nhiệm các chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Cảnh sát điều tra đối với Thượng tướng Bùi Văn Nam và Thượng tướng Lê Quý Vương.

Bộ Công an bổ nhiệm hai Thứ trưởng làm Thủ trưởng Cơ quan điều tra 1
 

Ngày 10/8, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng ký ban hành các Quyết định bổ nhiệm chức danh tư pháp Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ này.

Theo đó, tại Quyết định số 4369/QĐ-BCA, Bộ trưởng Tô Lâm bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đối với Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại Quyết định số 4389/QĐ-BCA, Bộ trưởng Bộ Tô Lâm bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đối với Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Các Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thượng tướng Lê Quý Vương sinh năm 1956, quê quán huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ; hiện là Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thượng tướng Bùi Văn Nam sinh năm 1955, quê quán huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, hiện  là Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.