Tin mới

Bộ Giáo dục công bố điểm sàn chính thức ngành Sư phạm: Hệ trung cấp 13 điểm

Thứ hai, 16/07/2018 19:24

Mức điểm sàn tuyển sinh các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Sư phạm lần lượt được xác định là 17, 15 và 13 cho tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn/bài thi.

Mức điểm sàn tuyển sinh các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Sư phạm lần lượt được xác định là 17, 15 và 13 cho tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn/bài thi.

Chiều 16/7, Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 đã họp, thảo luận phương án xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp, nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018.

Theo đó, sau khi nghe các đơn vị báo cáo, căn cứ vào các tiêu chí là các điều kiện xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh, Hội đồng đã xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào vào tuyển sinh Đại học Sư phạm, Cao đẳng Sư phạm, Trung cấp sư phạm đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 như sau:

Mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của các tổ hợp xét tuyển vào ĐH Sư phạm đối với thí sinh thi Trung học phổ thông quốc gia: 17 điểm cho tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn/bài thi. 

Mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của các tổ hợp xét tuyển vào CĐ Sư phạm, đối với thí sinh thi Trung học phổ thông quốc gia: 15 điểm cho tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn/bài thi.

Mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của các tổ hợp xét tuyển vào Trung cấp Sư phạm, đối với thí sinh thi Ttrung học phổ thông quốc gia: 13 điểm cho tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn/bài thi.

Hội đồng cũng đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định ban hành ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh ĐH sư phạm, CĐ sư phạm, TC sư phạm hệ chính quy năm 2018 để làm cơ sở cho các cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện việc xét tuyển.