Tin mới

Bộ Nội vụ: 259 huyện, 6.191 xã trong cả nước có thể sáp nhập

Thứ ba, 10/07/2018, 15:37 (GMT+7)

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ Phan Văn Hùng cho biết hiện cả nước có 259 huyện, 6.191 xã chưa đạt 50\% tiêu chuẩn theo nghị quyết của UB Thường vụ QH và cần sắp xếp lại theo Nghị quyết 18 TƯ 6.

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ Phan Văn Hùng cho biết hiện cả nước có 259 huyện, 6.191 xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo nghị quyết của UB Thường vụ QH và cần sắp xếp lại theo Nghị quyết 18 TƯ 6.

VOV và Vietnamnet đưa tin cho hay sáng nay ngày 10/7 Bộ Nội vụ đã tổ chức hội thảo góp ý kiến xây dựng đề án tổng teher sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã từ nay đến năm 2021. 

Vụ trưởng Vụ chính quyền địa phương Phan Văn Hùng cho biết trong 30 năm, từ 1986 - 2016, số đơn vị hành chính cấp huyện từ 431 đã tăng lên 713 (tăng 277 đơn vị); đơn vị hành chính cấp xã tăng từ 9.657 lên 11.162 (tăng 1.505 đơn vị, bình quân mỗi năm tăng 50 xã). Con số này giữ nguyên cho đến nay.

Quá trình chia tách đơn vị hành chính đã đạt được một số kết quả tích cực, thúc đẩy sự phát triển kinh tế -xã hội. 

Mặc dù vậy vẫn còn nhiều bất cập và hạn chế như bộ máy các cơ quan nhà nước ngày càng cồng kềnh, tăng biên chế cán boojh, công chức, viên chức. 
Chi ngân sách nhà nước tăng do tăng biên chế và quỹ tiền lương xây dựng trụ sở, mua sắm mới trang thiết bị làm việc, tăng chi thường xuyên. 

Điều nay gây nhiều khó khăn cho công tác lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn, định hướng phát triển kinh tế - xã hội tầm vĩ mô, làm cho không gian phát triển bị chia cắt, manh mún và phân tán các nguồn lực. 

Theo ông Hùng, dựa vào các tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã theo Nghị quyết 1211/2016 của UB Thường vụ QH, hiện nay có 259 huyện, 6.191 xã trong cả nước chưa đạt 50% tiêu chuẩn.

Nghị quyết 18 TƯ 6 khoá XII yêu cầu đến năm 2021 sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên; từ năm 2022 - 2030, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp thu gọn các đơn vị hành chính cấp huyện, xã theo tiêu chuẩn quy định.Vì vậy, các đơn vị hành chính cấp huyện, xã chưa đạt tiêu chuẩn sẽ phải sắp xếp lại.

Theo đó, nguyên tắc sắp xếp phải đảm bảo tính công khai, dân chủ, lấy ý kiến cử tri của địa phương; thực hiện đúng quy trình, thủ tục. 

Trong đó, ưu tiên sáp nhập nguyên trạng một đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không đạt tiêu chuẩn vào một đơn vị hành chính cùng cấp liền kề. 

Trường hợp đặc biệt liên quan đến các yếu tố về lịch sử, truyền thống, văn hóa phong tục, tập quán, điều kiện địa địa lý tự nhiên, cộng đồng dân cư và tình hình, điều kiện cụ thể có thể điều chỉnh, chia tách một số đơn vị hành chính cấp xã hoặc một số thôn, tố dân phố để sáp nhập vào các đơn vị hành chính cùng cấp khác. Việc này nhằm bảo đảm đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, dân số theo quy định.

Về lộ trình thực hiện, trong năm nay, các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ xây dựng xong đề án. Năm 2019, bố trí nguồn kinh phí cần thiết cho việc xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

Năm 2020, hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn lại chưa đạt 50% tiêu chuẩn diện tích tự nhiên, dân số; sắp xếp tổ chức bộ máy, giải quyết chế độ, chính sách đối với những người dôi dư. Và năm 2021 tổng kết và xây dựng đề án tổng thể sắp xếp từ năm 2022 - 2030.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news