Bộ trưởng Nội vụ: Chúng ta đang làm việc theo thủ trưởng, 1 việc phân công nhiều người

"Thể chế phải tương đối hoàn thiện, gắn với quyết tâm chính trị rất cao, cùng với trách nhiệm của người đứng đầu thì mới hoàn thiện, thực hiện được Nghị quyết lần này".

"Thể chế phải tương đối hoàn thiện, gắn với quyết tâm chính trị rất cao, cùng với trách nhiệm của người đứng đầu thì mới hoàn thiện, thực hiện được Nghị quyết lần này".

Cơ chế sẽ mở...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết 18 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng, Hội nghị T.Ư 6 đã bàn, thông qua 2 Nghị quyết quan trọng, ngoài ra, cũng nghiên cứu điều chỉnh bổ sung vấn đề thể chế, sửa lại những quy định không còn phù hợp...

Cùng với đó nêu quyết tâm chính trị rất cao trong các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu để thực hiện các Nghị quyết.

"Thể chế phải tương đối hoàn thiện, gắn với quyết tâm chính trị rất cao, cùng với trách nhiệm của người đứng đầu thì mới hoàn thiện, thực hiện được Nghị quyết lần này", Bộ trưởng Tân nói.

Liên quan đến câu chuyện tinh giản biên chế, Ban chấp hành Trung ương tại Hội nghị TƯ 6 vừa qua, đã có Nghị quyết mang tính "dọn đường" rồi, vậy các địa phương nên thực hiện thế nào thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Lộ trình trong các Nghị quyết đã quy định khá rõ. Trong giai đoạn sắp tới nên tạo sự phân cấp mạnh mẽ giữa Trung ương và địa phương để địa phương phát huy những sáng kiến, sáng tạo phù hợp trong điều kiện phát triển kinh tế, xã hội chứ không nên áp đặt 1 khung chung cho tất cả.

Cũng phải nói rõ, lần này cơ chế sẽ mở, ví dụ cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, tới đây chúng ta sẽ quy định khung tổ chức để thực hiện nhiệm vụ thế nào không bỏ sót, chồng lấn, chồng chéo.

Trên cơ sở đó, sẽ quy định một số cơ quan mang tính thống nhất, tạm gọi là phần cứng, phần còn lại sẽ do chính quyền địa phương xem xét, quyết định nên hợp nhất, nên giải thể, có thành lập hay không..;

Số lượng cấp phó cũng quy định khung bình quân chung, còn địa phương sẽ bố trí mỗi cơ quan chuyên môn cần số cấp phó là bao nhiêu, miễn không vượt quá quy định.

Lần này sẽ đi sâu hơn một bước về đề án vị trí việc làm với 2 vấn đề quan trọng. Thứ nhất, xác định tiêu chí đánh giá khung năng lực. Thứ 2, mô tả được công việc theo từng vị trí.

Hai vấn đề này nếu làm tốt được thì sẽ thực hiện có hiệu quả đề án và thực tế, thời gian qua vướng 2 vấn đề khó này nên các địa phương, cơ quan chưa thực hiện tốt được.

Một vấn đề khác là muốn tinh giản bộ máy, biên chế cần đổi mới phương pháp, chế độ làm việc.

Hiện nay chúng ta nói đang thực hiện chế độ làm việc chuyên viên, kết hợp chuyên viên với thủ trưởng, nhưng phần lớn chúng ta vẫn thực hiện chế độ làm việc theo thủ trưởng, tức là 1 việc phân công nhiều người. Theo tôi, chuyên viên có thể làm nhiều việc và một việc chỉ giao cho 1 người.

Bộ trưởng Nội vụ: Chúng ta đang làm việc theo thủ trưởng, 1 việc phân công nhiều người 1

Toàn cảnh Hội nghị TƯ 6. Ảnh: TTXVN.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính có nêu ra biên chế của chúng ta vẫn phình ra dù thực hiện nhiều giải pháp. Từ Nghị quyết vừa ban hành, theo Bộ trưởng có thực sự khắc phục được hạn chế, tinh giản được biên chế?

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Vấn đề biên chế phải dựa trên 3 trụ cột chính, là giảm đầu mối, sắp xếp lại cơ cấu bên trong của đầu mối đó và sắp xếp chức năng nhiệm vụ không giao thoa, không trùng lặp.

Trên cơ sở đó tôi nghĩ chúng ta sẽ giảm được biên chế nói chung, trong đó, từng vị trí việc làm sẽ xác định được, thực hiện theo đề án.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả, hiệu lực việc làm, cũng như sắp tới đây, chúng ta tính về quy chế tiền lương sẽ được bàn thảo tại Hội nghị T.Ư 7 trên cơ sở giải quyết được 2 Nghị quyết của T.Ư 6.

Trách nhiệm của người đứng đầu

Sát nhập cơ quan HĐND và UBND, nhiều người nói là tốt vì sẽ giảm được biên chế nhưng cơ quan HĐND lại kiểm soát UBND, vậy khi sáp nhập, chúng ta có lo ngại khoảng trống về mặt giám sát không thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Chúng ta hợp nhất lại về đầu mối và những chức năng phục vụ dù của Văn phòng HĐND hay UBND đều phục vụ nhân dân còn cơ quan chuyên môn thì HĐND có các cơ quan phục vụ cho việc thẩm tra khác với cơ quan phục vụ trong công tác tham mưu.

Văn phòng phục vụ chung chúng ta có thể gom lại như kế toán, thủ quỹ, lái xe, văn thư... còn cơ quan chuyên môn, tham mưu hoặc thẩm tra là cơ quan, đơn vị độc lập phục vụ cho từng tổ chức.

Nhiều người đứng đầu cho rằng động đến con người rất tâm tư, vì không có lý do gì để cắt giảm người ta. Theo Bộ trưởng, người đứng đầu làm sao vượt qua được những rào cản đó để tinh giản được biên chế?

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Quan trọng là đánh giá công chức và cần thay đổi phương pháp đánh giá trong thời gian qua.

Đánh giá công chức là để biết được những người nào làm việc tốt, hiệu quả công việc cao, trên cơ sở đó không phải chỉ để đến cuối năm mới làm mà phải kiểm tra công việc được thường xuyên, hàng tháng, thậm chí là hàng ngày.

Người đứng đầu trong các tổ chức phải nắm được công việc giao cho cán bộ công chức, xem họ làm trong một tháng, một năm bao nhiêu việc, chất lượng thế nào, đó là cơ sở để đánh giá cán bộ, nhất là đánh giá phân loại cuối năm và cũng là cơ sở thực hiện chính sách cán bộ, chế độ tinh giản biên chế.

Tin Liên Quan
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Theo Soha/Trí thức trẻ
Bạn Có Thể Quan Tâm
Tin Đọc Nhiều
Cùng chuyên mục