Tin mới

Cách cúng khấn Giao Thừa, Tổ tiên ngày mồng 1 Tết Giáp Ngọ 2014

Thứ tư, 29/01/2014, 21:36 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Tết Giáp Ngọ 2014 là tết cổ truyền của dân tộc Việt, theo phong tục ngày Tết thì ngày 30 Tết, nhà nhà thường tổ chức lễ Tất Niên, sau đó làm lễ rước ông bà tổ tiên về với con cháu trong 3 ngày Tết...Ban Biên Tập xin giới thiệu các bài văn khấn Tổ tiên ngày mồng 1 Tết, khấn Giao Thừa Tết 2014...

(Tinmoi.vn) Tết Giáp Ngọ 2014 là tết cổ truyền của dân tộc Việt, theo phong tục ngày Tết thì ngày 30 Tết, nhà nhà thường tổ chức lễ Tất Niên, sau đó làm lễ rước ông bà tổ tiên về với con cháu trong 3 ngày Tết...Ban Biên Tập xin giới thiệu các bài văn khấn Tổ tiên ngày mồng 1 Tết, khấn Giao Thừa Tết 2014...

 

Khấn tổ tiên ngày 1 mồng Tết

Theo phong tục ngày Tết, thì ngày 30 Tết (hoặc ngày 29 Tết, nếu tháng thiiếu), thì nhà nhà đều sắm lễ “Rước Ông bà” về cùng với con cháu trong 3 ngày Tết, để tỏ lòng hiếu thảo của con cháu với Tổ tiên. ( Đến khi nào hóa vàng tức là ông bà đi khỏi)
Trong 3 ngày Tết này, thông thường con cháu đều cúng Tổ Tiên mỗi ngày 1 lần, và ngày mùng 1 Tết là ngày cúng đầu tiên.

Văn khấn Tổ tiên ngày mồng 1 Tết

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Kính lạy:

Đức Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật

Các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, bá thúc huynh đệ, đường thượng tiên linh, và các hương hồn nội tộc, ngoại tộc.

Hôm nay là ngày mùng một Tết, tháng Giêng, năm …………………..

Chúng con là: ………………………………Tuổi……………

Hiện cư ngụ tại số nhà …….. Đường……………………..Khu phố …………….Phường ……………………Quận…………………………..Thành phố………………….

Nay theo tuế luật, âm dương vận hành tới tuần Nguyên đán, mồng một đầu xuân, mưa móc thấm nhuần, đón mừng năm mới. Con cháu tưởng niệm ân đức Tổ tiên như trời cao biển rộng, khôn đem tấc cỏ báo đáp ba xuân. Do đó, chúng con cùng toàn thể con cháu trong nhà sửa sang lễ vật, oản quả hương hoa kính dâng trước án.

Kính mời các cụ Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, bá thúc đệ huynh, cô di tỷ muội, nam nữ tử tôn nội ngoại, cúi xin thương xót con cháu, linh thiêng giáng về linh sàng, phù hộ độ trì con cháu, năm mới an khang, mọi bề thuận lợi, sự nghiệp hanh thông, bốn mùa không hạn ách nào xâm hại, tám tiết có điềm lành tiếp ứng. Tín chủ lại mời các vị vong linh, tiền chủ, hậu chủ ở trong đất này cùng về hâm hưởng.

Giải tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Phục duy cẩn cáo!

Khấn thần linh trong nhà mồng 1 Tết

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Kính lạy :  

Đức Đương Lai hạ sinh DI LẶC Tôn Phật.

Phật Trời, Hoàng Thiên Hậu Thổ.

Chư vị Tôn Thần. 

Hôm nay là ngày mồng 1 tháng Giêng, nhằm ngày Tết Nguyên Đàn đầu xuân, giải trừ gió đông lạnh lẽo, hung nghiệt tiêu tan, đón mừng Nguyên Đán xuân thiên, mưa móc thấm nhuần, muôn vật tưng bừng đổi mới. Nơi nơi lễ tiết, chốn chốn tường trình. 

Tín chủ con là ................................ 

Ngụ tại .............................................. 

Nhân tiết minh niên sắm sửa hương hoa, cơm canh lễ vật bày ra trước án, dâng cúng Thiên Địa Tôn Thần. Thiết nghĩ Tôn Thần hào khí sáng loà, ân đức rộng lớn. 

Ngôi cao vạn trượng uy nghi, vị chính mười phương biến hiện. Lòng thành vừa khởi, Tôn Đức càm thông. Cúi xin giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật. 

Nguyện cho chúng con mọi người hoan hỷ vinh xương , con cháu cát tường khang kiện. Mong ơn Đương Cảnh Thành Hoàng , đội đức Tôn Thần Bản xứ. 

Hộ trì tín chủ, gia lộc gia ân, xá quá trừ tai. Đầu năm chí giửa, nửa năm chí cuối, sự nghiệp hanh thông, sở cầu như ý. 
Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám. 

Cẩn cáo.

Khấn Tất Niên

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

- Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

- Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần.

- Con kính lạy các ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.

- Con kính lạy ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa tôn thần.

- Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch, Tài thần, Bản gia Táo quân, cùng tất cả các vị thần linh cai quản trong xứ này.

- Con kính lạy chư gia Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Tiên linh nội ngoại họ ................. 

Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp năm ......................

Tín chủ (chúng) con là: ...........................................

Ngụ tại:..........................

Trước án kính cẩn thưa trình: Đông tàn sắp hết, năm kiệt tháng cùng, xuân tiết gần kề, minh niên sắp tới.

Chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sanh phẩm vật hương hoa, cơm canh thịnh soạn, sửa lễ tất niên, dâng cúng Thiên Địa tôn thần, phụng hiến Tổ tiên, truy niệm chư linh.

Theo như thường lệ tuế trừ cáo tế, cúi xin chư vị tôn thần, liệt vị gia tiên, bản xứ tiền hậu chư vị hương linh giáng lâm án toạ, phủ thuỳ chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ toàn gia lớn bé trẻ già bình an thịnh vượng, bách sự như ý, vạn sự tốt lành, luôn luôn mạnh khoẻ, gia đình hoà thuận.

Thành tâm bái thỉnh, cúi xin chư vị tôn thần và gia tiên nội ngoại chứng giám phù hộ độ trì.

Dãi tấm lòng thành

Cúi xin chứng gi ám

Cẩn cáo

Khấn Giao Thừa ngoài trời

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Kính lạy:

Đức Đương lai hạ sinh DI LẶC TÔN PHẬT.

Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn Thần. 

Ngài Cựu Niên Đương cai Hành khiển.

Đương niên Thiên Quan Chu Vương Hành khiển, Thiên Ôn hành binh chi thần, Lý Tào phán quan năm Giáp Ngọ 2014

Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Táo Quân , chư vị Tôn Thần. 

Nay là phút giao thừa năm Giáp Ngọ 2014.

Chúng con là................. Ngụ tại ......................

Phút thiêng giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón mừng năm mới, tam dương khai thái, vạn tượng canh tân. Nay Ngài Thái Tuế tôn thần trên vâng lệnh Thượng Đế giám sát vạn dân, dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt. Quan cũ về triều để khuyết, lưu phúc lưu ân. Quan mới xuống thay, thể đức hiều sinh, ban tài tiếp lộc. Nhân buổi tân xuân, tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án. Cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời:  Ngài Cựu niên Đương cai, Ngài Tân niên Đương cai Thái Tuế Chí đức Tôn thần, Ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương, Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa, Phúc Đức Chính Thần, các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài Thần, các Bản gia Táo Quân và chư vị Thần Linh cai quản ở trong xứ này.

Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho tín chủ:  Minh niên khang thái , trú dạ cát tường. Thời được chữ bình an , gia đạo hưng long thịnh vượng.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.

Khấn Giao Thừa trong nhà

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Kính lạy:

Đức Đương Lai hạ sinh DI LẶC Tôn Phật.

Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn Thần. 

Long Mạch, Táo Quân , chư vị Tôn Thần.

Các cụ Tổ Tiên nội, ngoại chư vị tiên linh. 

Nay phút giao thừa năm Giáp Ngọ 2014 , Chúng con là........................... Ngụ tại............................................. 

Phút giao thừa vừa tới, nay theo vận luật, tống cựu nghênh tân, giờ Tý đầu Xuân, đón mừng Nguyên Đán, tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến Tôn Thần, tiến cúng Tổ Tiên, đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con xin kính mời: Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương, Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa, Phúc Đức Chính Thần, các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long Mạch Tài Thần, các Ngài Bản gia Táo Quân và chư vị Thần Linh cai quản ở trong xứ này.

Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật. Con lại kính mời các cụ tiên linh Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá thúc huynh đệ, Cô di tỷ muội, nội ngoại tộc chư vị hương linh cúi xin giáng về linh sàng hâm hưởng lễ vật.

Tín chủ lại kính mời các vị vong linh Tiền chủ, Hậu chủ, y thảo phụ mộc ở trong đất này. Nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước án chiêm ngưỡng tân xuân, thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho tín chủ:  Minh niên khang thái, trú dạ cát tường. Thời thời được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.

Lễ Hóa vàng

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Kính lạy:

Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần.

Ngài Đương niên, ngài Bản cảnh Thành hoàng, các ngài Thổ địa, Táo quân, Long mạch, Tôn thần.

Các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, nội ngoại tiên linh

Hôm nay là ngày mồng 3 tháng giêng năm.......

Tín chủ chúng con:.........................................

Ngụ tại:........................................................

Thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật phù tửu lễ nghi, cung trần trước án. Kính cẩn thưa trình: tiệc xuân đã mãn, nguyên đán đã qua, nay xin thiêu hóa kim ngân, lễ tạ Tôn thần, rước tiễn tiên linh trở về âm giới.

Kính xin: Lưu phúc lưu ân, phù hộ độ trì, dương cơ âm mộ, mọi chỗ tốt lành. Cháu con được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng. Lòng thành kính cẩn, lễ bạc tiến dâng, lượng cả xét xoi, cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo

Lễ Khấn Lễ Mộ vào ngày 30

 Ngày 30 tết thường ra mộ lễ tạ thổ t hần bồi bổ long mạch, xin rước vong linh gia tiên về nhà, hoặc từ đường để đón năm mới (còn gọi là lễ Chạp)

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Kính lạy:

Ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần, Ngũ Ôn Chi Thần, Nguyễn Tào Phán Quan.

Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương. 

Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa Tôn thần.

Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ long mạch Tôn thần, Tiền Chu Tước, Hậu Huyền Vũ, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ cùng liệt vị Tôn thần cai quản ở trong xứ này.

Kính lạy Hương Linh cụ...........

Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp, nhằm tiết cuối đông sắp sang năm mới.

Chúng con là :...............      

Sắm sanh phẩm vật , hương hoa phù tửu lễ nghi , trình cáo Tôn Thần, kính rước vong linh Bản Gia Tiên Tổ chúng con là.........có phần mộ tại đây về với gia đình đón năm mới, để cho cháu con phụng sự trong tiết xuân thiên, báo đáp ân thâm , tỏ lòng hiếu kính. Cúi xin Tôn Thần , phù thùy doãn hứa. Âm dương cách trở, bát nước nén hương, biểu tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.

Hoàng Nguyên (ST)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news