Như trước đó VOV đã đưa tin, cuối giờ chiều ngày 22/6, Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố điểm thi vào lớp 10 THPT năm 2018.

Để biết được điểm thi vào lớp 10 của Hà Nội năm 2018 phụ huynh và thí sinh có thể tra cứu trên trang web chính thức của Sở GD-ĐT Hà Nội, hoàn toàn miễn phí tại địa chỉ www.hanoi.edu.vn

Sổ liên lạc điện tử học sinh solienlacdientu.hanoi.gov.vn

Phụ huynh, thí sinh cũng có thể tra cứu điểm thi trên báo Hà Nội mới qua địa chỉ xemdiem.hanoimoi.com.vn

Bên cạnh đó, các em học sinh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 qua tổng đài 1080 Hà Nội qua 3 hình thức do Tổng đài 1080 VNPT Hà Nội cung cấp.

Cách phúc khảo bài thi sau khi biết điểm thi vào lớp 10 của Hà Nội 1

Cách 1, thí sinh có thể soạn tin "V10 dấu cách số báo danh gửi 8655", tổng đài sẽ tự động nhắn điểm của thí sinh sau khi Sở Giáo dục đào tạo công bố điểm thi.

Cách 2, các học sinh có thể gọi 024.80115678 và thực hiện các bước theo hướng dẫn trên hệ thống.

Cách 3 là gọi 024.1080 và cung cấp thông tin (số báo danh hoặc họ và tên) để được điện thoại viên đọc kết quả.

Ngoài ra, phụ huynh cũng có thể xem điểm thi một cách chính xác bằng việc đến trực tiếp địa điểm tổ chức thi để xem kết quả thi được niêm yết công khai tại đó.

Lao động cho biết,  sau khi công bố điểm thi, các cơ sở giáo dục cũng bắt đầu nhận đơn phúc khảo theo quy định.

Nộp đơn phúc khảo ở đâu?

Theo quy định của Sở GDĐT Hà Nội, mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi. Tuy nhiên, các trường hợp khiếu nại về điểm bài thi đều phải có đơn xin phúc khảo. Thí sinh không có đơn xin phúc khảo hoặc nộp đơn không theo đúng quy định sẽ không được giải quyết.

Ban phúc khảo sẽ giải quyết các khiếu nại về điểm bài thi của học sinh. Thí sinh nhận và nộp đơn phúc khảo tại các cơ sở giáo dục (tại trường Trung học Cơ sở nơi các em học năm cuối cấp).

Với các thí sinh tự do, thí sinh tỉnh ngoài Hà Nội nộp đơn xin phúc khảo tại các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã. Học sinh nộp đơn xin phúc khảo tại đâu thì nhận kết quả phúc khảo tại đó.

Quy trình chấm phúc khảo

Kết quả chấm phúc khảo bài thi do Ban Thư ký Hội đồng thi xử lý như sau:

Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo và giao bài thi cho hai cán bộ chấm phúc khảo ký xác nhận;

Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì rút bài thi giao cho Trưởng ban Phúc khảo tổ chức cho cán bộ thứ ba chấm trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng mực màu khác;

Nếu kết quả chấm của hai trong ba cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo. Nếu kết quả chấm của cả ba cán bộ chấm phúc khảo lệch nhau thì Trưởng ban Phúc khảo lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm tròn đến hai chữ số thập phân làm điểm phúc khảo rồi ký tên xác nhận;

Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm. Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo (có ghi biên bản). Nếu thấy có biểu hiện tiêu cực thì xử lý theo quy định;

Điểm chính thức của bài thi sau phúc khảo được Trưởng ban Phúc khảo trình Chủ tịch Hội đồng thi ký duyệt.

Trang Vũ (Tổng hợp)