Tin mới

Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới: Hàng vạn người bị ảnh hưởng

Thứ sáu, 05/01/2018 09:40

Nếu như cải thiện biểu thuế thu nhập cá nhân như phương án được đưa ra từ tháng 8 năm ngoài thì ngân sách thu hụt 3.100 tỷ. Do đó, Bộ Tài chính nghiêng về một phương án khác mà ngân sách có thể tăng thu 500 tỷ.

Nếu như cải thiện biểu thuế thu nhập cá nhân như phương án được đưa ra từ tháng 8 năm ngoài thì ngân sách thu hụt 3.100 tỷ. Do đó, Bộ Tài chính nghiêng về một phương án khác mà ngân sách có thể tăng thu 500 tỷ.

Tri thức trực tuyếnVietnamnet cho hay mới đây, Bộ Tài chính đã đưa ra đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập cá nhân với 2 kịch bản đối với thu nhập tiền lương, tiền công. Đây là nội dung nằm  trong dự án Luật sửa đổi 6 luật về thuế mà Bộ Tài chính đưa ra trước khi báo cáo Thủ tướng trình Quốc hội năm 2018. 

Hiện tại, số bậc thuế trong biểu thuế luỹ tiến từng phần là 7. Ở cả 2 phương án, Bộ Tài chính đều đề xuất giảm số bậc này từ 7 về 5.

Biểu thuế thu nhập cá nhân hiện tại:

 Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)   Thuế suất (%)
 1  Đến 5  5
 2  Trên 5 đến 10  10
 3  Trên 10 đến 18  15
 4  Trên 18 đến 32  20
 5  Trên 32 đến 52  25
 6  Trên 52 đến 80  30
 7  Trên 80  35

Tuy nhiên, với phương án 1, mức thuế suất với một số bậc lại tăng lên (từ 10% lên 15% với bậc 2, từ 20% lên 25% với bậc 3 và từ 28% lên 30% với bậc 4).

Còn theo phương án 2, thuế suất với một số bậc cũng được điều chỉnh. Bậc 3 sẽ là 20%, bậc 4 là 30%, bậc 5 là 35%.

Biểu thuế thu nhập cá nhân theo phương án 1:

 Bậc thuế  Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)  Thuế suất (%)
 Đến 10  5
 2  Trên 10 đến 30  15
 3  Trên 30 đến 50  25
 4  Trên 50 đến 80  30
 5  Trên 80

Theo Bộ Tài chính, nếu áp dụng phương án 1, thu ngân sách sẽ giảm khoảng 1.300 tỷ đồng vì cá nhân đang nộp thuế từ bậc 2 trở lên sẽ được lợi.Cụ thể, những người có thu nhập tính thuế là từ 10 triệu/tháng sẽ được giảm 250.000 đồng/tháng và thu nhập tính thuế 30 triệu đồng/tháng sẽ được giảm tới 850.000 đồng/tháng. Mặt khác, có ý kiến cho rằng việc tính thuế theo phương án này sẽ có lợi cho người giàu, thu nhập cao.

Còn với phương án 2, tổng thu ngân sách ước tăng 500 tỷ đồng. Bậc thuế từ 3 đến 6 giảm còn 2 bậc nên những người có thu nhập từ 10 triệu đồng đến 80 triệu đồng sẽ phải đóng thêm thuế lên.

Biểu thuế thu nhập cá nhân theo phương án 2:

 Bậc thuế  Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)  Thuế suất (%)
 Đến 5  5
 2  Trên 5 đến 10  10
 3  Trên 10 đến 40  20
 4  Trên 40 đến 80  30
 5  Trên 80  35

Cụ thể, những người có thu nhập tính thuế 15 triệu/tháng sẽ nộp thêm 250.000 đồng/tháng, người có thu nhập tính thuế 30 triệu đồng/tháng sẽ phải nộp thêm 400.000 đồng, và người 50 triệu đồng phải nộp thêm 500.000 đồng và 80 triệu sẽ phải nộp thêm 650.000 đồng/tháng.

Hiện tại, biểu thuế luỹ tiến từng phần thuế thu nhập cá nhân có 7 bậc với thuế suất từ 5% đến 35% áp dụng cho thu nhập chịu thuế tương ứng từ 10 triệu đến trên 80 triệu đồng.

Trong dự án Luật sửa đổi 6 luật thuế lần này, Bộ Tài chính cũng giữ nguyên đề xuất tăng thuế giá trị gia tăng lên 12% thay vì 10% như hiện nay dù trước đây đưa ra đã bị dư luận bất bình, phản đối.

Hồng Hạnh (tổng hợp)