Tin mới

Chi 61 nghìn tỷ để tăng lương cho cán bộ, công chức, điều chỉnh lương cơ sở

Thứ ba, 07/01/2020, 14:35 (GMT+7)

Dự toán chi ngân sách nhà nước hàng nghìn tỷ đồng để cải cách tiền lương, điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2020.

Thông tin mới nhất trên Tiền PhongVietnamnet cho hay Bộ Nội vụ mới đây đã có dự thảo tờ trình về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về mức lương cơ sở đối với các cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, Nghị định này được căn cứ vào Nghị quyết số 86/2019/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Ngay sau khi có ý kiến của các Bộ ngành, địa phương cũng như ý kiến thẩm định của  Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 9/5/2019 điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng (tăng thêm 7,19%) từ ngày 1/7/2019.

Ngân sách nhà nước phải chi ra 61 nghìn tỷ đồng để cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang. Ảnh: Internet

Dù vậy, mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng mới đạt 42,39% so với mức lương tối thiểu vùng bình quân năm 2019 (3.515.000 đồng/tháng) và đạt 40,16% so với mức lương tối thiểu vùng bình quân năm 2020 (3.710.000 đồng/tháng), dẫn đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn.

Do ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn nhưng để cải thiện đời sống của các cán bộ, công chức, viên chức cũng như lực lượng vũ trang nên Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 86, trong đó tại Khoản 7 Điều 3 quy định: “Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1/7/2020.

“Việc xây dựng Nghị định điều chỉnh mức lương cơ sở là cần thiết để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội”, Bộ Nội vụ nêu rõ.

Do đó, mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/ 2020 gồm 4 mức: Vùng I là 4.420.000 đồng/tháng; vùng II là 3.920.000 đồng/tháng; Vùng III là 3.430.000 đồng/tháng và vùng IV là 3.070.000 đồng/tháng; bình quân 4 vùng là 3.710.000 đồng/tháng.

Bộ Nội vụ dư toán chi ngân sách nhà nước, chi ngân sách trung ương và chi ngân sách địa phương theo cơ cấu  chi năm 2020 đã bố trí chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế là hơn 61.522 tỷ đồng để thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2020. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 thay thế Nghị định số 38/2019/NĐ-CP.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news