Tin mới

Chi tiết các khoản phụ cấp lương công chức 2022 ngoài mức lương cơ sở

Thứ năm, 23/12/2021, 18:05 (GMT+7)

Ngoài mức lương cơ bản, phụ cấp lương công chức năm 2022 bao gồm những khoản nào là thắc mắc của không ít người. 

Mới đây, Quốc hội đã chính thức quyết định lùi cải cách tiền lương đối với công chức, viên chức thay vì thực hiện cải cách tiền lương từ 1/7/2022 như dự định trước đó. 

Ngoài mức lương cơ bản, công chức và viên chức còn được nhận thêm nhiều phụ cấp như: Phụ cấp độc hại, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp khu vực, phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động.

Chi tiết các khoản phụ cấp lương công chức 2022 ngoài mức lương cơ sở mà người lao động nên biết. Ảnh: Internet
Chi tiết các khoản phụ cấp lương công chức 2022 ngoài mức lương cơ sở mà người lao động nên biết. Ảnh: Internet

Theo đó, những khoản phụ cấp này được tính theo mức lương cơ sở của công chức theo công thức: 

                            Phụ cấp = Lương cơ sở x Hệ số phụ cấp được hưởng

Trong đó, có thể kể đến một số khoản phụ cấp sau đây: 

 - Phụ cấp độc hại: Mức hệ số gồm 04 mức là 0,1; 0,2; 0,3 và 0,4.

 - Phụ cấp khu vực: Gồm các hệ số 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 và 1,0.

 - Phụ cấp trách nhiệm công việc: Bao gồm các hệ số 0,5; 0,3; 0,2 và 0,1.

 Công chức còn có một số khoản phụ cấp tính theo tỷ lệ % với công thức: 

                           Mức phụ cấp = (Mức lương + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung) x tỷ lệ % phụ cấp được hưởng

 Trong đó có thể kể đến các khoản phụ cấp sau đây

 - Phụ cấp kiêm nhiệm: Mức hưởng = 10% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạp và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

 - Phụ cấp thu hút: Mức hưởng = 70% mức lương + Phụ cấp chức vụ lãnh đạo + Phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

 - Phụ cấp trách nhiệm theo nghề: Mức hưởng = % mức lương hiện hưởng + Phụ cấp chức vụ lãnh đạo + Phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

 - Phụ cấp ưu đãi nghề: Mức hưởng = Hệ số phụ cấp (5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45% và 50%) x [Mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)]

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news