Tin mới

"Cô gái ngã dưới đất, trên người không có quần áo... và nồng nặc mùi luyn trộn mắm tôm"

Thứ bảy, 14/07/2018 14:30

Công an xã đã phối hợp với cơ quan chức năng điều tra thu thập thông tin tới nửa đêm vẫn chưa tìm ra các đối tượng đánh ghen và nạn nhân.

Công an xã đã phối hợp với cơ quan chức năng điều tra thu thập thông tin tới nửa đêm vẫn chưa tìm ra các đối tượng đánh ghen và nạn nhân.

'Cô gái ngã dưới đất, trên người không có quần áo... và nồng nặc mùi luyn trộn mắm tôm' 1
 
'Cô gái ngã dưới đất, trên người không có quần áo... và nồng nặc mùi luyn trộn mắm tôm' 2
 
'Cô gái ngã dưới đất, trên người không có quần áo... và nồng nặc mùi luyn trộn mắm tôm' 3
 
'Cô gái ngã dưới đất, trên người không có quần áo... và nồng nặc mùi luyn trộn mắm tôm' 4
 
'Cô gái ngã dưới đất, trên người không có quần áo... và nồng nặc mùi luyn trộn mắm tôm' 5
 
'Cô gái ngã dưới đất, trên người không có quần áo... và nồng nặc mùi luyn trộn mắm tôm' 6
 
'Cô gái ngã dưới đất, trên người không có quần áo... và nồng nặc mùi luyn trộn mắm tôm' 7
 
'Cô gái ngã dưới đất, trên người không có quần áo... và nồng nặc mùi luyn trộn mắm tôm' 8
 
'Cô gái ngã dưới đất, trên người không có quần áo... và nồng nặc mùi luyn trộn mắm tôm' 9
Từ khóa: tin tức 24h