Tin mới

Cuối năm 2015 sẽ thông qua Luật Biểu tình

Thứ sáu, 30/05/2014 20:23

(Tinmoi.vn) Chiều nay (30/5) Quốc hội đã quyết định đưa dự án luật Biểu tỉnh vào chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2014-2015.

(Tinmoi.vn) Chiều nay (30/5) Quốc hội đã quyết định đưa dự án luật Biểu tỉnh vào chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2014-2015.

Cụ thể, luật Biểu tình sẽ được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2015) và biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2015). Đây là dự án luật nhận được nhiều ý kiến đề nghị của đại biểu Quốc hội suốt nhiều kỳ họp, có trên 85% đại biểu Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội, trong đó có Luật Biểu tình.

Cũng theo nghị quyết vừa được thông qua, luật về Hội và luật Tiếp cận thông tin được đưa vào chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10. Luật Báo chí sẽ được đưa ra sửa đổi tại kỳ họp cuối năm 2015. Nhiều luật về tổ chức nhằm cụ thể hóa Hiến pháp sẽ được cho ý kiến và thông qua trong năm nay.

H.Nguyên