Đám tang đầy nước mắt tiễn đưa NSND Trịnh Thịnh về cõi vĩnh hằng

Đám tang đầy nước mắt tiễn đưa NSND Trịnh Thịnh về cõi vĩnh hằng

 

 

Đám tang đầy nước mắt tiễn đưa NSND Trịnh Thịnh về cõi vĩnh hằng 1

Đám tang đầy nước mắt tiễn đưa NSND Trịnh Thịnh về cõi vĩnh hằng 2

Đám tang đầy nước mắt tiễn đưa NSND Trịnh Thịnh về cõi vĩnh hằng 3

Đám tang đầy nước mắt tiễn đưa NSND Trịnh Thịnh về cõi vĩnh hằng 4

Đám tang đầy nước mắt tiễn đưa NSND Trịnh Thịnh về cõi vĩnh hằng 5

Đám tang đầy nước mắt tiễn đưa NSND Trịnh Thịnh về cõi vĩnh hằng 6

Đám tang đầy nước mắt tiễn đưa NSND Trịnh Thịnh về cõi vĩnh hằng 7

Đám tang đầy nước mắt tiễn đưa NSND Trịnh Thịnh về cõi vĩnh hằng 8

Đám tang đầy nước mắt tiễn đưa NSND Trịnh Thịnh về cõi vĩnh hằng 9

Đám tang đầy nước mắt tiễn đưa NSND Trịnh Thịnh về cõi vĩnh hằng 10

Đám tang đầy nước mắt tiễn đưa NSND Trịnh Thịnh về cõi vĩnh hằng 11

Đám tang đầy nước mắt tiễn đưa NSND Trịnh Thịnh về cõi vĩnh hằng 12

Đám tang đầy nước mắt tiễn đưa NSND Trịnh Thịnh về cõi vĩnh hằng 13

Đám tang đầy nước mắt tiễn đưa NSND Trịnh Thịnh về cõi vĩnh hằng 14

Đám tang đầy nước mắt tiễn đưa NSND Trịnh Thịnh về cõi vĩnh hằng 15

Đám tang đầy nước mắt tiễn đưa NSND Trịnh Thịnh về cõi vĩnh hằng 16

Tin Liên Quan
Bạn Có Thể Quan Tâm
Tin Đọc Nhiều
Cùng chuyên mục