Tin mới

Đào mộ và tắm rửa cho xác chết, đây là cách người Indonesia giúp linh hồn siêu thoát

Thứ ba, 04/09/2018 20:52

Cả thế giới phải nổi da gà vì tập tục tắm rửa cho xác chết vô cùng kỳ lạ của dân tộc Toraja, Indonesia.

Cả thế giới phải nổi da gà vì tập tục tắm rửa cho xác chết vô cùng kỳ lạ của dân tộc Toraja, Indonesia.

Đào mộ và tắm rửa cho xác chết, đây là cách người Indonesia giúp linh hồn siêu thoát 1
 

Đào mộ và tắm rửa cho xác chết, đây là cách người Indonesia giúp linh hồn siêu thoát 2
 
Đào mộ và tắm rửa cho xác chết, đây là cách người Indonesia giúp linh hồn siêu thoát 3
 
Đào mộ và tắm rửa cho xác chết, đây là cách người Indonesia giúp linh hồn siêu thoát 4
Đào mộ và tắm rửa cho xác chết, đây là cách người Indonesia giúp linh hồn siêu thoát 5
 

Đào mộ và tắm rửa cho xác chết, đây là cách người Indonesia giúp linh hồn siêu thoát 6