Đáp án đề thi Đại Học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2014

Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2014 được cập nhật nhanh nhất tại Điểm thi Tin Mới sáng ngày 05/07 sau khi có đề thi ĐH.

Tin Mới cung cấp đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2014 được cập nhật nhanh nhất tại Điểm thi Tin Mới sáng ngày 05/07 sau khi có đề thi ĐH. 

 

Để nhận đáp án các môn thi Trắc nghiệm sớm nhất hãy soạn theo cú pháp

DA TÊNMÔN MÃĐỀ Gửi 6688

VD: Bạn thi môn Tiếng Anh khối A1 mã đề là 123 hãy soạn tin

DA ANHA1 123 gửi 6688

  Quy định tên viết tắt của môn thi khi soạn tin:

Môn Vật Lý khối A: LY

Môn Hóa khối A: HOAA

Môn Hóa khối B: HOAB

Môn Tiếng Anh khối A1: ANHA1

Môn Tiếng Anh khối D: ANHD

Môn Sinh khối B: SINHB

Đáp án Đại học môn Tiếng Anh khối A1 tất cả các mã đề thi

Đáp án gợi ý môn Tiếng Anh khối A1 mã đề 712: 1C, 2D, 3A, 4D, 5C, 6D, 7B, 8A, 9A, 10A, 11C, 12C, 13D, 14A, 15D, 16D, 17D, 18C, 19A, 20A, 21B, 22A, 23B, 24A, 25A, 26B, 27C, 28B, 29B, 30C, 31B, 32B, 33A, 34C, 35D, 36C, 37B, 38D, 39B, 40B, 41B, 42A, 43A, 44D, 45B, 46B, 47C, 48B, 49C, 50A, 51D, 52B, 53B, 54A, 55C, 56A, 57D, 58C, 59C, 60A, 61B, 62A, 63A, 64C, 65D, 66D, 67C, 68B, 69A, 70C, 71B, 72A, 73B, 74A, 75B, 76D, 77D, 78D, 79D, 80D

 

Đáp án gợi ý môn Tiếng Anh khối A1 mã đề 473: 1A, 2C, 3C, 4A, 5A, 6B, 7A, 8B, 9A, 10D, 11C, 12D, 13A, 14D, 15D, 16B, 17C, 18B, 19D, 20B, 21A, 22A, 23A, 24D, 25D, 26C, 27C, 28B, 29C, 30C, 31B, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37D, 38D, 39D, 40D, 41C, 42C, 43B, 44B, 45D, 46D, 47B, 48B, 49B, 50B, 51C, 52B, 53C, 54B, 55C, 56C, 57C, 58A, 59C, 60D, 61A, 62D, 63C, 64C, 65A, 66A, 67C, 68D, 69B, 70C, 71D, 72B, 73A, 74B, 75B, 76C, 77D, 78C, 79D, 80A

 

Đáp án gợi ý môn Tiếng Anh khối A1 mã đề 842: 1A, 2C, 3C, 4D, 5D, 6A, 7A, 8A, 9B, 10B, 11C, 12C, 13D, 14A, 15C, 16C, 17A, 18C, 19B, 20A, 21C, 22A, 23D, 24D, 25C, 26B, 27A, 28D, 29B, 30A, 31C, 32C, 33D, 34A, 35C, 36D, 37D, 38D, 39D, 40D, 41C, 42C, 43B, 44C, 45B, 46D, 47B, 48A, 49D, 50B, 51A, 52D, 53B, 54D, 55A, 56C, 57D, 58B, 59A, 60A, 61B, 62C, 63B, 64D, 65C, 66D, 67A, 68B, 69C, 70D, 71B, 72D, 73D, 74C, 75C, 76A, 77A, 78D, 79A, 80D

 

Đáp án gợi ý môn Tiếng Anh khối A1 mã đề 285: 1A, 2B, 3D, 4C, 5C, 6B, 7C, 8A, 9D, 10D, 11B, 12A, 13D, 14B, 15C, 16B, 17B, 18B, 19D, 20D, 21A, 22D, 23B, 24A, 25B, 26C, 27C, 28B, 29C, 30A, 31D, 32A, 33A, 34A, 35B, 36D, 37C, 38C, 39A, 40C, 41A, 42C, 43D, 44A, 45B, 46A, 47C, 48C, 49D, 50D, 51D, 52A, 53C, 54A, 55C, 56C, 57D, 58C, 59A, 60D, 61B, 62D, 63C, 64C, 65B, 66A, 67C, 68D, 69A, 70B, 71A, 72C, 73C, 74D, 75D, 76D, 77B, 78B, 79A, 80D

 

Đáp án gợi ý môn Tiếng Anh khối A1 mã đề 973: 1A, 2A, 3C, 4B, 5C, 6B, 7A, 8C, 9C, 10C, 11A, 12A, 13D, 14B, 15C, 16C, 17D, 18B, 19D, 20C, 21D, 22A, 23A, 24D, 25D, 26B, 27B, 28B, 29B, 30C, 31C, 32C, 33B, 34B, 35B, 36C, 37C, 38D, 39A, 40D, 41A, 42D, 43B, 44C, 45D, 46C, 47A, 48C, 49A, 50B, 51B, 52D, 53D, 54D, 55B, 56B, 57C, 58C, 59B, 60D, 61B, 62A, 63A, 64D, 65B, 66A, 67D, 68A, 69D, 70A, 71B, 72D, 73A, 74C, 75A, 76C, 77B, 78B, 79B, 80D

 

Đáp án gợi ý môn Tiếng Anh khối A1 mã đề 163: 1D, 2B, 3B, 4B, 5A, 6B, 7D, 8C, 9B, 10D, 11A, 12C, 13C, 14A, 15A, 16B, 17A, 18A, 19B, 20B, 21C, 22C, 23B, 24A, 25A, 26B, 27B, 28C, 29B, 30C, 31D, 32B, 33D, 34A, 35B, 36D, 37B, 38A, 39D, 40C, 41B, 42C, 43A, 44D, 45C, 46A, 47A, 48A, 49A, 50B, 51A, 52B, 53A, 54B, 55C, 56B, 57A, 58A, 59D, 60D, 61C, 62D, 63C, 64D, 65A, 66C, 67D, 68D, 69A, 70C, 71A, 72A, 73A, 74B, 75C, 76D, 77A, 78A, 79D, 80A

 

Đề thi

Đáp án

Đề thi đại học môn Vật Lý khối A và A1 năm 2014

Đáp án đề thi Đại Học môn Vật Lý khối A năm 2014

Đề thi Đại học môn Toán khối A năm 2014

Đáp án đề thi Đại Học môn Toán khối A năm 2014

Đề thi Đại học môn Hóa Học khối A năm 2014

Đáp án đề thi Đại học môn Hóa Học khối A năm 2014

Đề thi Đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2014

Đáp án đề thi Đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2014

 

Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh  khối A, A1 năm 2014 chính thức từ bộ GD&ĐT sẽ được chúng tôi cập nhật sớm nhất ngay sau khi có.

Tin Liên Quan
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Theo Nguoi dua tin
Bạn Có Thể Quan Tâm
Tin Đọc Nhiều
Cùng chuyên mục