Tin mới

Đáp án môn Tổ hợp KHTN kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 tất cả các mã đề

Thứ năm, 08/07/2021, 07:45 (GMT+7)

Đáp án đề thi môn tổ hợp Khoa học tự nhiên (KHTN) tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021. Cập nhật đề thi môn Khoa học tự nhiên kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 tất cả các mã đề mới, nhanh nhất.

Ngày 7/7, kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 chính thức diễn ra. Sau khi hoàn thành môn Ngữ văn vào sáng 7/7 thì chiều cùng ngày các sĩ tử chính thức vào thi môn Toán với thời gian làm bài là 90 phút. Thời gian bắt đầu làm bài thi là 14h30 phút với 50 câu hỏi trắc nghiệm. Cập nhật đáp án môn Toán thi Tốt nghiệp THPT 2021 nhanh, mới nhất.

Sáng ngày 8/7, các sĩ tử tiếp tục tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 với các môn Tổ hợp Khoa học tự nhiên (KHTN) bao gồm Vật Lý, Hóa học, Sinh học. Thời gian làm bài mỗi môn là 50 phút với 50 câu hỏi trắc nghiệm.

Đáp án môn Vật lý tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 tất cả các mã đề

Đáp án môn Vật lý mã đề 201 tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 TẠI ĐÂY

Đáp án môn Vật lý mã đề 202 tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 TẠI ĐÂY

Đáp án môn Vật lý mã đề 203 tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 TẠI ĐÂY

Đáp án môn Vật lý mã đề 204 tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 TẠI ĐÂY

Đáp án môn Vật lý mã đề 205 tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 TẠI ĐÂY

Đáp án môn Vật lý mã đề 206 tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 TẠI ĐÂY

Đáp án môn Vật lý mã đề 207 tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 TẠI ĐÂY

Đáp án môn Vật lý mã đề 208 tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 TẠI ĐÂY

Đáp án môn Vật lý mã đề 209 tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 TẠI ĐÂY

Đáp án môn Vật lý mã đề 210 tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 TẠI ĐÂY

Đáp án môn Vật lý mã đề 211 tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 TẠI ĐÂY

Đáp án môn Vật lý mã đề 212 tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 TẠI ĐÂY

Đáp án môn Vật lý mã đề 213 tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 TẠI ĐÂY

Đáp án môn Vật lý mã đề 214 tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 TẠI ĐÂY

Đáp án môn Vật lý mã đề 215 tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 TẠI ĐÂY

Đáp án môn Vật lý mã đề 216 tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 TẠI ĐÂY

Đáp án môn Vật lý mã đề 217 tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 TẠI ĐÂY

Đáp án môn Vật lý mã đề 218 tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 TẠI ĐÂY

Đáp án môn Vật lý mã đề 219 tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 TẠI ĐÂY

Đáp án môn Vật lý mã đề 220 tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 TẠI ĐÂY

Đáp án môn Vật lý mã đề 221 tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 TẠI ĐÂY

Đáp án môn Vật lý mã đề 222 tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 TẠI ĐÂY

Đáp án môn Vật lý mã đề 223 tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 TẠI ĐÂY

Đáp án môn Vật lý mã đề 224 tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 TẠI ĐÂY

Đáp án môn Hóa học tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 tất các mã đề

Gợi ý đáp án môn Hóa mã đề 201 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 

Gợi ý đáp án môn Hóa mã đề 202 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Hóa mã đề 203 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Hóa mã đề 204 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Hóa mã đề 205 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Hóa mã đề 206 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Hóa mã đề 207 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Hóa mã đề 208 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Hóa mã đề 209 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Hóa mã đề 210 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Hóa mã đề 211 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Hóa mã đề 212 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Hóa mã đề 213 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Hóa mã đề 214 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Hóa mã đề 215 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Hóa mã đề 216 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Hóa mã đề 217 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Hóa mã đề 218 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Hóa mã đề 219 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Hóa mã đề 220 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Hóa mã đề 221 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Hóa mã đề 222 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Hóa mã đề 223 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Hóa mã đề 224 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Đáp án môn Sinh học tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 tất các mã đề

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Sinh học mã đề 201

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Sinh học mã đề 202

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Sinh học mã đề 203

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Sinh học mã đề 204

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Sinh học mã đề 205

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Sinh học mã đề 206

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Sinh học mã đề 207

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Sinh học mã đề 208

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Sinh học mã đề 209

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Sinh học mã đề 210

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Sinh học mã đề 211

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Sinh học mã đề 212

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Sinh học mã đề 213

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Sinh học mã đề 214

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Sinh học mã đề 215

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Sinh học mã đề 216

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Sinh học mã đề 217

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Sinh học mã đề 218

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Sinh học mã đề 219

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Sinh học mã đề 220

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Sinh học mã đề 221

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Sinh học mã đề 222

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Sinh học mã đề 223

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Sinh học mã đề 224

Lịch thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021:

Năm 2021, kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia diễn ra hai ngày với 5 bài thi và thí sinh đoạt giải cấp tỉnh được cộng 1 điểm khuyến khích.

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021

Kỳ thi năm 2021 giữ ổn định giống như năm 2020 để đánh giá kết quả học tập của học sinh, xét tốt nghiệp THPT làm cơ sở đánh giá chất lượng giảng dạy và học ở các trường phổ thông.

Đối với các môn thi tốt nghiệp THPT 2021, thí sinh vẫn sẽ tham gia thi với ba bài độc lập bao gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và hai bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Hóa học, Vật lý, Sinh học) và Khoa học xã hội (Địa lý, Lịch sử, Giáo dục công dân). Tất cả các nội dung thi nằm trong chương trình THPT đặc biệt là lớp 12.

Về hình thức môn thi: Tất cả các môn đều thi theo hình thức trắc nghiệp trừ môn Ngữ Văn thi theo hình thức tự luận. Thời gian làm bài thi THPT Quốc gia 2021 đối với môn Ngữ Văn là 120 phút, môn Toán là 90 phút, Ngoại ngữ 60 phút còn các môn thi tổ hợp đối với mỗi môn thi là 50 phút.

Để được xét tốt nghiệp THPT, các thí sinh buộc phải thi đầy đủ 3 bài độc lập và một bài tổ hợp. Còn thí sinh giáo dục thường xuyên thì sẽ thi hai bài độc lập là Toán và Ngữ Văn cùng một bài thi tổ hợp.

Điểm mới trong quy chế kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021: 

- Cán bộ hội đồng thi được mang thiết bị thu phát phát thông tin:

  • Trong khi thực hiện nhiệm vụ, hội đồng thi có thể đem theo các thiết bị lưu trữ thông tin nhưng không được sử dụng mà niêm phong và giám sát bởi công an.
  • Tại mỗi khu vực coi thi, chấm thi, phúc thảo của hội đồng thì phải bố trí các vật dụng để lưu giữ và bảo quản thiết bị thu, phát thông tin của những người đang thực hiện nhiệm vụ.

- Thí sinh hạnh kiểm yếu từ năm trước thi lại phải có xác nhận của địa phương

Đối với thí sinh không đủ điều kiện dự thi năm trước do bị loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12 phải được UBND xã nơi cư trú xác nhận về việc chấp hành Chính sách pháp luật và các quy định của địa phương để được trường phổ thông nơi học lớp 12 xác nhận đủ điều kiện dự thi về xếp hoại hạnh kiểm theo quy định.

Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia năm 2021 tất các mã đề. Ảnh minh họa
Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia năm 2021 tất các mã đề. Ảnh minh họa

- Thí sinh được bảo lưu điểm của bài thi độc lập

Đối với thí sinh đã dự thi đủ các bài thi/môn thi theo quy định nhưng chưa tốt nghiệp THPT và không bị kỷ luật hủy kết quả thi được bảo lưu điểm thi để xét tốt nghiệp THPT trong kỳ thi năm liền kề.

- Bài thi độc lập tức 5 điểm trở lên.

  • Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đạt từ 5 điểm trở lên.
  • Bài thi tổ hợp đạt từ 5 điểm trở lên và các môn thi thành phần của bài thi này đều đạt trên 1 điểm.
  • Không tuân thủ hướng dẫn thi có thể bị đình chỉ thi

- Thí sinh sẽ bị đình chỉ khi vi phạm các lỗi sau: Mang vật dụng trái phép vào phòng thi; đã bị cảnh cáo một lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm quy chế; đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi; viết hoặc vẽ lên giấy làm bài thi không liên quan đến bài thi; có hành động gây gổ, đe dọa những người có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác; không tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát hoặc người quản lý phòng chờ khi di chuyển trong khu vực thi và trong thời gian ở phòng chờ cũng có thể bị đình chỉ.

- Thí sinh bị đình chỉ thi chỉ được ra về khi hết thời gian thi

Thí sinh bị đình chỉ thi sẽ được ra khỏi khu vực thi sau khi 2/3 thời gian làm bài thi tự luận và sau khi hết giờ làm bài trắc nghiệm, năm 2021 thí sinh chỉ được rời khỏi khu vực thi khi hết thời gian của buổi thi.

Xem thêm:

Đáp án đầy đủ 24 mã đề thi môn Toán Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 TẠI ĐÂY

Đáp án môn Ngữ văn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 TẠI ĐÂY

Đáp án đầy đủ nhất 24 mã đề thi Lịch sử Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 TẠI ĐÂY

Đáp án đầy đủ nhất 24 mã đề thi Địa lý Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 TẠI ĐÂY

Đáp án đầy đủ nhất 24 mã đề thi Vật lý Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 TẠI ĐÂY

Đáp án đầy đủ nhất 24 mã đề thi Hoá học Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 TẠI ĐÂY

Đáp án đầy đủ nhất 24 mã đề thi Giáo dục công dân Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 TẠI ĐÂY

Đáp án đầy đủ nhất 24 mã đề thi Tiếng Anh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 TẠI ĐÂY

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news