Tin mới

Đáp án môn tổ hợp KHXH kỳ thi THPT Quốc gia 2021 đợt 2 tất cả các mã đề

Thứ bảy, 07/08/2021, 08:17 (GMT+7)

Đáp án đề thi môn KHXH tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 đợt 2. Cập nhật đáp án gợi ý các môn KHXH tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 đợt 2 tất cả các mã đề đầy đủ nhất, chính xác nhất.

Sáng 7/8, các thí sinh bước vào ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 đợt 2. Trong buổi thi sáng nay, các thí sinh sẽ làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Mỗi môn thi sẽ có thời gian làm bài 50 phút với 50 câu hỏi trắc nghiệp. Cập nhật đáp án KHXH thi Tốt nghiệp THPT 2021 nhanh nhất, mới nhất.

Dưới đây là đáp án đề thi của tổ hợp môn KHXH kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Đáp án môn Lịch sử tất cả 24 mã đề

Đáp án môn Lịch sử mã đề 301 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 

Đáp án môn Lịch sử mã đề 302 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Đáp án môn Lịch sử mã đề 303 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Đáp án môn Lịch sử mã đề 304 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Đáp án môn Lịch sử mã đề 305 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Đáp án môn Lịch sử mã đề 306 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Đáp án môn Lịch sử mã đề 307 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Đáp án môn Lịch sử mã đề 308 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Đáp án môn Lịch sử mã đề 309 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Đáp án môn Lịch sử mã đề 310 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Đáp án môn Lịch sử mã đề 311 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Đáp án môn Lịch sử mã đề 312 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Đáp án môn Lịch sử mã đề 313 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Đáp án môn Lịch sử mã đề 314 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Đáp án môn Lịch sử mã đề 315 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Đáp án môn Lịch sử mã đề 316 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Đáp án môn Lịch sử mã đề 317 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Đáp án môn Lịch sử mã đề 318 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Đáp án môn Lịch sử mã đề 319 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Đáp án môn Lịch sử mã đề 320 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Đáp án môn Lịch sử mã đề 321 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Đáp án môn Lịch sử mã đề 322 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Đáp án môn Lịch sử mã đề 323 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Đáp án môn Lịch sử mã đề 324 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Đáp án môn Địa lý tất cả 24 mã đề

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 đợt 2 môn Địa Lý mã đề 301

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 đợt 2 môn Địa Lý mã đề 302

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 đợt 2 môn Địa Lý mã đề 303

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 đợt 2 môn Địa Lý mã đề 304

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 đợt 2 môn Địa Lý mã đề 305

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 đợt 2 môn Địa Lý mã đề 306

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 đợt 2 môn Địa Lý mã đề 307

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 đợt 2 môn Địa Lý mã đề 308

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 đợt 2 môn Địa Lý mã đề 309

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 đợt 2 môn Địa Lý mã đề 310

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 đợt 2 môn Địa Lý mã đề 311

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 đợt 2 môn Địa Lý mã đề 312

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 đợt 2 môn Địa Lý mã đề 313

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 đợt 2 môn Địa Lý mã đề 314

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 đợt 2 môn Địa Lý mã đề 315

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 đợt 2 môn Địa Lý mã đề 316

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 đợt 2 môn Địa Lý mã đề 317

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 đợt 2 môn Địa Lý mã đề 318

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 đợt 2 môn Địa Lý mã đề 319

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 đợt 2 môn Địa Lý mã đề 320

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 đợt 2 môn Địa Lý mã đề 321

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 đợt 2 môn Địa Lý mã đề 322

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 đợt 2 môn Địa Lý mã đề 323

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 đợt 2 môn Địa Lý mã đề 324

Đáp án môn GDCD tất cả 24 mã đề

Đáp án môn GDCD mã đề 301 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: TẠI ĐÂY

Đáp án môn GDCD mã đề 302 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: TẠI ĐÂY

Đáp án môn GDCD mã đề 303 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: TẠI ĐÂY

Đáp án môn GDCD mã đề 304 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: TẠI ĐÂY

Đáp án môn GDCD mã đề 305 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: TẠI ĐÂY

Đáp án môn GDCD mã đề 306 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: TẠI ĐÂY

Đáp án môn GDCD mã đề 307 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: TẠI ĐÂY

Đáp án môn GDCD mã đề 308 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: TẠI ĐÂY

Đáp án môn GDCD mã đề 309 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: TẠI ĐÂY

Đáp án môn GDCD mã đề 310 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: TẠI ĐÂY

Đáp án môn GDCD mã đề 311 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: TẠI ĐÂY

Đáp án môn GDCD mã đề 312 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: TẠI ĐÂY

Đáp án môn GDCD mã đề 313 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: TẠI ĐÂY

Đáp án môn GDCD mã đề 314 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: TẠI ĐÂY

Đáp án môn GDCD mã đề 315 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: TẠI ĐÂY

Đáp án môn GDCD mã đề 316 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: TẠI ĐÂY

Đáp án môn GDCD mã đề 317 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: TẠI ĐÂY

Đáp án môn GDCD mã đề 318 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: TẠI ĐÂY

Đáp án môn GDCD mã đề 319 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: TẠI ĐÂY

Đáp án môn GDCD mã đề 320 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: TẠI ĐÂY

Đáp án môn GDCD mã đề 321 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: TẠI ĐÂY

Đáp án môn GDCD mã đề 322 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: TẠI ĐÂY

Đáp án môn GDCD mã đề 323 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: TẠI ĐÂY

Đáp án môn GDCD mã đề 324 đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: TẠI ĐÂY

Lịch thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 đợt 2

EmptyLịch thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 đợt 2
EmptyLịch thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 đợt 2

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021 được tổ chức cho các thí sinh chịu ảnh hưởng của dịch bệnh tại 38 tỉnh thành trên cả nước. Hầu hết các thí sinh là F0, F1, F2 hoặc sống tại vùng cách ly, phong tỏa, không thể dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 vào ngày 7-8/7.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 đợt 2

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay sẽ có 5 bài thi gồm Ngữ văn (120 phút), Toán (90 phút), Ngoại ngữ (60 phút) Khoa học tự nhiên (gồm các môn thành phần Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (gồm các môn thành phần Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Các môn tổ hợp thi trong 150 phút, trong đó mỗi môn thi thành phần có thời gian 50 phút.​

Trước mỗi môn thi, thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của ban coi thi và hướng dẫn của cán bộ coi thi. Thí sinh đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự buổi thi đó.

Thí sinh không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi trắc nghiệm. Với các buổi thi môn tự luận, thí sinh có thể được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài của buổi thi, phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp trước khi ra khỏi phòng thi.

Trong trường hợp cần thiết, thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi khi được phép của cán bộ coi thi và phải chịu sự giám sát của giám thị hành lang, việc ra khỏi phòng thi, khu vực thí của thí sinh trong trường hợp cần cấp cứu phải có sự giám sát của công an cho tới khi hết giờ làm bài của buổi thi và do trưởng điểm thi quyết định.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news