Đề xuất tăng quyền của Thủ tướng

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị cân nhắc việc bổ sung 3 thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ cho phù hợp quy định của Hiến pháp.>> Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Hội luật Gia Việt Nam>> Sửa Hiến pháp: Tăng quyền của Chủ tịch nước

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị cân nhắc việc bổ sung 3 thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ cho phù hợp quy định của Hiến pháp.

Theo Tờ trình về dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình trình bày tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 30/9, một số nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ được bổ sung để phù hợp với yêu cầu về quản lý, lãnh đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ. Trường hợp khuyết Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, giao quyền Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong khi chờ Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm.

Thủ tướng có quyền tạm thời giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong trường hợp chưa bầu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đề xuất tăng quyền của Thủ tướng 4

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 30/9.

Cũng theo Tờ trình, người đứng đầu Chính phủ có quyền yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đình chỉ, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp dưới, khi không hoàn thành nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao hoặc vi phạm pháp luật.

Thủ tướng cũng có quyền trình Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoài ra, Thủ tướng có quyền quyết định các tiêu chí, điều kiện thành lập hoặc giải thể các cơ quan chuyên môn đặc thù, chuyên ngành thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; quyết định thành lập các cơ quan, tổ chức khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;Quyết định và chỉ đạo thực hiện các biện pháp cụ thể cần thiết để thi hành lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến tại phiên họp cho rằng, cần cân nhắc quy định cho phù hợp với Hiến pháp.  

Theo Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật Phan Trung Lý, quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng trong dự thảo Luật chưa tương xứng với vị trí, vai trò của Thủ tướng vừa với tư cách là người đứng đầu Chính phủ vừa với tư cách là thiết chế hiến định có thẩm quyền riêng.

Ngoài ra, Dự thảo chưa cụ thể hóa được trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ “Thực hiện chế độ báo cáo trước Nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ” đã được quy định tại khoản 6 Điều 98 Hiến pháp. Đồng thời, các quy định này phải khắc phục được tình trạng dồn trách nhiệm lên Thủ tướng Chính phủ. 

Ông Lý cũng đề nghị cân nhắc 3 thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ cho phù hợp quy định của Hiến pháp: Giao quyền Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong trường hợp khuyết Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong khi chờ Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm; Tạm thời giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong trường hợp chưa bầu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;  quyết định và chỉ đạo thực hiện các biện pháp cụ thể cần thiết để thi hành lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng có ý kiến cho rằng, có thẩm quyền thì phải đi liền với trách nhiệm. Dự thảo Luật tổ chức Chính phủ nói rất rõ về quyền nhưng trách nhiệm không thấy nói.

"Chính phủ có trách nhiệm thi hành Hiến pháp, mà thi hành không tốt thì ai chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm trước ai? Điều này cần phải làm rõ", Chủ tịch Quốc hội đề nghị.

Theo H.Minh (tổng hợp)/Người Đưa Tin

Tin Liên Quan
Bạn Có Thể Quan Tâm
Tin Đọc Nhiều
Cùng chuyên mục