Tin mới

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng bị đình trệ: TP.HCM muốn sớm tái khởi động dự án

Thứ ba, 13/11/2018 09:08

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến vừa có kết luận về tình hình thực hiện dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến vừa có kết luận về tình hình thực hiện dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).

Dân Trí đưa tin, theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến giao Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp làm việc với Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 khẩn trương nghiên cứu, rà soát, tham mưu đề xuất kiến nghị Ngân hàng Nhà nước về việc ký Phụ lục hợp đồng BT dự án theo đúng Quyết định số 2240/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng bị đình trệ: TP.HCM muốn sớm tái khởi động dự án 1

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng được khởi công vào 6/2016.

Kết luận nêu rõ, TP sẽ ủy quyền cho Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố trực tiếp ký xác nhận báo cáo cho vay dự án theo mẫu Phụ lục 02A kèm Quyết định số 2240/QĐ-NHNN; đồng thời khẳng định việc ký xác nhận báo cáo cho vay theo mẫu Phụ lục 02A là báo cáo giải ngân khoản vay cho dự án, chỉ là cơ sở để Ngân hàng Nhà nước giải ngân từ nguồn tái chiết khấu cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV thực hiện cho vay vốn đối với dự án, không phải thành phố xác nhận nợ, theo Báo Phụ nữ TP.HCM.

Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc điều hành, sử dụng khoản vay, tổ chức thi công dự án theo đúng quy định tại Hợp đồng BT đã ký và các quy định hiện hành liên quan. Việc thanh quyết toán dự án hoàn thành thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng bị đình trệ: TP.HCM muốn sớm tái khởi động dự án 2

Dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng của TPHCM "đắp chiếu" từ tháng 4/2018 đến nay.

Phó Chủ tịch UBND TP giao Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố phối hợp Sở Tài chính làm việc với Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng BIDV để bố trí buổi làm việc của UBND TP nhằm thống nhất nội dung kiến nghị trên và đề nghị tiếp tục thực hiện thủ tục tái cấp vốn cho Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV, giải ngân khoản vay, tạo điều kiện cho dự án tái khởi động, tiếp tục triển khai thực hiện theo tiến độ quy định.

Đối với vấn đề nợ thuế của đơn vị Tư vấn giám sát hợp đồng giải quyết theo đúng kết luận của Thường trực UBND TP.

Trang Vũ (Tổng hợp)