Tin mới

Đường quan lộ, thăng tiến của ông Tất Thành Cang

Thứ năm, 15/11/2018 21:00

Ông Tất Thành Cang có thời gian làm Bí thư Thành đoàn TP HCM, rồi về quận 2 làm Bí thư kiêm Chủ tịch quận. Sau đó vài năm, ông làm Giám đốc Sở GT-VT...

Ông Tất Thành Cang có thời gian làm Bí thư Thành đoàn TP HCM, rồi về quận 2 làm Bí thư kiêm Chủ tịch quận. Sau đó vài năm, ông làm Giám đốc Sở GT-VT...

Đường quan lộ, thăng tiến của ông Tất Thành Cang 1
 

V.Dũng - M.Quân