Quy chế tuyển sinh đại học 2021: Điều chỉnh theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh

Quy chế tuyển sinh đại học 2021: Điều chỉnh theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh

Về cơ bản, quy chế tuyển sinh đại học năm nay vẫn như năm 2020. Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT cũng đã sửa đổi một số nội dung theo chiều hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thí sinh trong việc đăng ký xét tuyển đại học.