Tin mới

Hà Nội: Quận Cầu Giấy tiến hành cưỡng chế, thu hồi đất những dự án chưa bàn giao

Thứ năm, 07/06/2018 22:45

Thời gian sắp tới, UBND quận Cầu Giấy sẽ tiến hành cưỡng chế, thu hồi đất đối với 14 phương án còn tồn tại chưa bàn giao mặt bằng.

Thời gian sắp tới, UBND quận Cầu Giấy sẽ tiến hành cưỡng chế, thu hồi đất đối với 14 phương án còn tồn tại chưa bàn giao mặt bằng.

Hà Nội: Quận Cầu Giấy tiến hành cưỡng chế, thu hồi đất những dự án chưa bàn giao 1

 Khu vực sẽ tiến hành cưỡng chế sắp tới.

Theo thông tin từ UBND quận Cầu Giấy, Hà Nội, vào ngày 18/5/2018, quận đã phê duyệt Kế hoạch về việc tổ chức thực hiện cưỡng chế, thu hồi đất đối với 14 phương án còn tồn tại của dự án chưa bàn giao mặt bằng vào những ngày sắp tới.

Trong quá trình thực hiện GPMB dự án, UBND quận nhận được một số đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của một số hộ đang sử dụng đất nằm trong chỉ giới GPMB dự án gửi đến các cơ quan chức năng.

Sau đó, UBND quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều buổi đối thoại, giải thích và có các văn bản trả lời các hộ gia đình.

Như vậy, căn cứ các văn bản pháp lý của dự án và theo các quy định thì dự án thuộc đối tượng được áp dụng hình thức nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai 2003.

Còn tại thời điểm thực hiện GPMB dự án theo Luật đất đai năm 2013, các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và Thành phố Hà Nội có liên quan (sau ngày 01/7/2014).

Căn cứ quy định tại Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, UBND quận Cầu Giấy đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất theo quy định đối với các hộ chưa bàn giao..

Chính vì vậy, vào ngày 18/5/2018, UBND quận Cầu Giấy đã phê duyệt Kế hoạch số 130/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 14 phương án còn tồn tại của dự án chưa bàn giao mặt bằng vào ngày 12/6 và 13/6 sắp tới.

Hoàng Hải