Hà Nội: Quy định mới về dạy thêm, học thêm

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, các trường không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa; học sinh trong cùng một lớp học thêm phải có học lực tương đương nhau.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, các trường không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa, học sinh trong cùng một lớp học thêm phải có học lực tương đương nhau.

Hà Nội: Quy định mới về dạy thêm, học thêm 1

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu không để xảy ra tình trạng ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm. Ảnh: VTC

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT qui định về dạy thêm, học thêm; Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2013 của UBND thành phố qui định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Sở GD- ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị giáo dục rà soát hoạt động tổ chức dạy thêm, học thêm tại đơn vị.

Theo đó, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu không để xảy ra tình trạng ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm. Không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa; học sinh trong cùng một lớp học thêm phải có học lực tương đương nhau. Công tác thu, chi tiền dạy thêm, học thêm; điều kiện cơ cở vật chất lớp học đảm bảo thực hiện đúng qui định hiện hành.

Về nội dung, chương trình dạy thêm, học thêm, các trường phải quản lý để đảm bảo không dạy thêm trước chương trình; không cắt giảm nội dung trong chương trình chính khoá để đưa vào giờ dạy thêm; nội dung dạy thêm không được quá sức tiếp thu của học sinh.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các trường  có công tác thu, chi tiền dạy thêm, học thêm; điều kiện cơ sở vật chất lớp học đảm bảo thực hiện đúng qui định hiện hành.

Đồng thời, không dạy thêm trước chương trình; không cắt giảm nội dung trong chương trình chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm; nội dung dạy thêm không được quá sức tiếp thu của học sinh. Không xếp thời khóa biểu học thêm vào buổi học chính khóa hoặc giờ học tự chọn; số giờ học thêm không vượt số giờ học chính khóa trong ngày; mỗi học sinh không học thêm quá 5 môn học.

Lê Vy (tổng hợp)

Tin Liên Quan
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Theo Nguoi dua tin
Bạn Có Thể Quan Tâm
Tin Đọc Nhiều
Cùng chuyên mục