Hà Nội quyết giảm gần 9.000 biên chế năm 2018

Tổng biên chế hành chính sự nghiệp của toàn TP năm 2018 gồm, biên chế hành chính: 10.661 biên chế, trong đó biên chế công chức 8.891 biên chế (dự phòng 8 biên chế).

Tổng biên chế hành chính sự nghiệp của toàn TP năm 2018 gồm, biên chế hành chính: 10.661 biên chế, trong đó biên chế công chức 8.891 biên chế (dự phòng 8 biên chế).

Theo VTV, Infonet và VTC News, sáng 5/12, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổng biên chế, hành chính sự nghiệp của TP năm 2018.

Hà Nội sẽ giảm hơn 8.700 biên chế do chuyển đơn vị sang tự chủ chi thường xuyên và giảm thêm 225 biên chế hành chính so với năm 2017.

Hà Nội quyết giảm gần 9.000 biên chế năm 2018 1

Kỳ họp thứ 5, HĐND TP Hà Nội Khóa XV. Ảnh: Hà Nội mới. 

Tổng biên chế hành chính sự nghiệp của toàn TP năm 2018 gồm, biên chế hành chính: 10.661 biên chế, trong đó biên chế công chức 8.891 biên chế (dự phòng 8 biên chế). Lao động hợp đồng theo định mức: 412 chỉ tiêu (không thay đổi).

Biên chế sự nghiệp: 14.822 biên chế, trong đó: biên chế viên chức: 127.933 biên chế (trong đó dự phòng: 476 biên chế), tăng 1.816 biên chế cho lĩnh vực giáo dục, y tế. Lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP:11.568 chỉ tiêu. Lao động hợp đồng theo định mức: 9.321 chỉ tiêu.

Cũng trong năm tới, số biên chế cũng sẽ giảm được ở những đơn vị thí điểm khoán xe công.

Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên triển khai quyết liệt và thành công, được Trung ương và dư luận đánh giá cao

Theo đó, thành phố đã hoàn thành sắp xếp 70 Ban QLDA đầu tư xây dựng thành 41 Ban QLDA (giảm 41,4%); tinh giản được 1.267 biên chế, gồm 282 biên chế công chức và 668 biên chế viên chức do sắp xếp tổ chức bộ máy, 317 biên chế theo phương án chuyển đơn vị sự nghiệp sang công ty cổ phần.

Thành phố cũng đã giải quyết 551 trường hợp nghỉ tinh giản theo Nghị định số 108 năm 2014 của Chính phủ.

Thành phố cũng đã chuyển thêm được 5 đơn vị tự chủ kinh phí thường xuyên với 1.145 biên chế viên chức. Đến nay, toàn TP đã chuyển được 95 đơn vị sang tự chủ với 6.635 biên chế viên chức.

Năm 2017, thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ thực hiện thanh tra 4 đơn vị về công tác quản lý biên chế, tiền lương, bổ nhiệm, tuyển dụng và sử dụng công chức, viên chức, người lao động; kiểm tra 20 đơn vị tại 8 quận huyện, 8 sở ngành và 4 đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố, kiểm tra công vụ đột xuất 32 đơn vị.

Lê Vy (tổng hợp)

Tin Liên Quan
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Nguồn: Tinnhanhonline.com.vn
Bạn Có Thể Quan Tâm
Tin Đọc Nhiều
Cùng chuyên mục