Tin mới

Hà Nội: Sau khi sáp nhập, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội có tới 13 Phó giám đốc

Thứ bảy, 21/07/2018, 08:57 (GMT+7)

Sau khi hợp nhất vào tháng 8/2008, thống kê tại Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội có tới 13 Phó giám đốc kiêm nhiệm.

Sau khi hợp nhất vào tháng 8/2008, thống kê tại Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội có tới 13 Phó giám đốc kiêm nhiệm.

Dân Trí đưa tin, qua 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (từ 2008-2018), TP Hà Nội đã thi hành kỷ luật 167 tổ chức đảng và 7.018 đảng viên. Qua đó, góp phần giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong đảng.

Thành ủy Hà Nội vừa báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội khóa XII về việc điều chỉnh địa giới hành chính TP và một số tỉnh có liên quan (từ 2008-2018). Một trong những nội dung được Thành ủy nêu cụ thể trong báo cáo là công tác cán bộ được thực hiện trong 10 năm qua, theo báo Tiền phong. 

Ủy ban Kiểm tra các cấp của Hà Nội đã thi hành kỷ luật 167 tổ chức đảng và 7.018 đảng viên. Ảnh báo Tiền phong

Sau khi hợp nhất, số lượng cán bộ, công chức, viên chức của Hà Nội có quy mô hơn 100 ngàn người. Tuy nhiên, chất lượng cán bộ không đồng đều, một số sở có quá nhiều cấp phó (sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch có 13 phó giám đốc). Việc tiếp tục phải sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ sau hợp nhất được Thành ủy Hà Nội đánh giá là khó khăn và thách thức rất lớn.

Phương án bố trí cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý được bàn bạc và thống nhất cao trong tập thể. Cụ thể, đã phân công nhiệm vụ 6 thành viên cấp trưởng, 31 cấp phó các ban đảng Thành ủy; phân công và bố trí 34 cấp trưởng, 196 cấp phó các sở, ngành.

Qua 10 năm, Hà Nội đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 39, toàn TP giảm được 1.549 biên chế; giảm được 59 phòng, ban với 39 cấp trưởng, 143 cấp phó phòng, ban trực thuộc các sở, ngành; Giảm được 130 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở; Giảm 27 ban quản lý dự án, 2 quỹ với 30 cấp trưởng, 69 cấp phó, Dân trí đưa tin. 

Ngay sau hợp nhất đến nay, TP đã luân chuyển được 213 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Nhiều người đã chủ động đề nghị được luân chuyển. Nhiều người đi luân chuyển đã phát huy tốt năng lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được bổ nhiệm giữ chức vụ cao hơn.

Trong 10 năm, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 1.069 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Ngoài ra, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của TP luôn được quan tâm. Trong 10 năm, TP có 34 cán bộ bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, 184 cán bộ tốt nghiệp thạc sĩ trong và ngoài nước. 1.243 lượt cán bộ được cử đi học tập, bồi dưỡng ở nước ngoài.

Sau hợp nhất (cuối năm 2008), Đảng bộ TP có 57 đảng bộ trực thuộc, 2.988 tổ chức cơ sở đảng với 314.670 đảng viên. Đến nay, Đảng bộ TP là đảng bộ lớn nhất cả nước với 59 đảng bộ trực thuộc, 2.709 tổ chức cơ sở đảng với 429.119 đảng viên.

Công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm được chú trọng. Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 167 tổ chức đảng và 7.018 đảng viên, giải quyết 199 trường hợp khiếu nại kỷ luật đảng.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news