Tin mới

Kết quả xổ số Vietlott ngày 4/1/2023: Chủ nhân trúng giải Jackpot khủng 42 tỷ đồng là ai?

Thứ tư, 04/01/2023, 19:45 (GMT+7)

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 988 loại hình xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay, hội đồng mở thưởng chưa tìm được chủ nhân giải thưởng 42 tỷ đồng.

Kết quả Xổ số vietlott hôm nay ngày 4 tháng 1 năm 2023

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 988 loại hình xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là 03 - 05- 07 - 37- 39- 42

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải Jackpot 42 tỷ đồng. Số tiền sẽ ở kỳ quay tiếp theo sẽ về mức khoảng 45 tỷ đồng.

Hội đồng cũng tìm thấy được 43 giải nhất mỗi giải 10 triệu đồng, 1.570 giải nhì mỗi giải 300 nghìn đồng và 25848 giải ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 23 tháng 12 năm 2022

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 983 loại hình xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là 02 - 14 - 21 - 22- 35 - 43

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải Jackpot 28 tỷ đồng. Số tiền sẽ ở kỳ quay tiếp theo sẽ về mức khoảng 31 tỷ đồng.

Hội đồng cũng tìm thấy được 25 giải nhất mỗi giải 10 triệu đồng, 1.360 giải nhì mỗi giải 300 nghìn đồng và 22153 giải ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 16 tháng 12 năm 2022

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 980 loại hình xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là 06 - 19 - 22 - 26 - 38 - 39

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải Jackpot 20 tỷ đồng. Số tiền sẽ ở kỳ quay tiếp theo sẽ về mức khoảng 22 tỷ đồng.

Hội đồng cũng tìm thấy được 21 giải nhất mỗi giải 10 triệu đồng, 1.406 giải nhì mỗi giải 300 nghìn đồng và 22.518 giải ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 14 tháng 12 năm 2022

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 979 loại hình xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là 13 - 29 -35 - 37 - 38 - 41

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải Jackpot 20 tỷ đồng. Số tiền sẽ ở kỳ quay tiếp theo sẽ về mức khoảng 22 tỷ đồng.

Hội đồng cũng tìm thấy được 24 giải nhất mỗi giải 10 triệu đồng, 1034 giải nhì mỗi giải 300 nghìn đồng và 19355 giải ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 30 tháng 11 năm 2022

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 973 loại hình xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là 07 - 15 - 20 - 25 - 32 - 37

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay đã tìm được chủ nhân giải Jackpot 20 tỷ đồng. Số tiền sẽ ở kỳ quay tiếp theo sẽ về mức khoảng 13 tỷ đồng.

Hội đồng cũng tìm thấy được 20 giải nhất mỗi giải 10 triệu đồng, 1097 giải nhì mỗi giải 300 nghìn đồng và 17206 giải ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 25 tháng 11 năm 2022

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 971 loại hình xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là 14 - 20 - 24 - 30 - 35 - 41

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay đã tìm được chủ nhân giải Jackpot 20 tỷ đồng. Số tiền sẽ ở kỳ quay tiếp theo sẽ về mức khoảng 13 tỷ đồng.

Ngoài đã tìm được chủ nhân 20 tỷ đồng, hội đồng cũng tìm thấy được 16 giải nhất mỗi giải 10 triệu đồng, 893giải nhì mỗi giải 300 nghìn đồng và 15776 giải ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 23 tháng 11 năm 2022

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 970 loại hình xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là 04 - 13 - 15 - 20 - 37 - 38

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải Jackpot 18 tỷ đồng. Số tiền sẽ ở kỳ quay tiếp theo sẽ cộng dồn lên mức khoảng 20 tỷ đồng.

Dù chưa tìm được chủ nhân 16 tỷ đồng nhưng hội đồng cũng tìm thấy được 14 giải nhất mỗi giải 10 triệu đồng, 918 giải nhì mỗi giải 300 nghìn đồng và 16.183 giải ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 20 tháng 11 năm 2022

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 969 loại hình xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là 01 - 04 - 14 - 22 - 24 - 40

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải Jackpot 16 tỷ đồng. Số tiền sẽ ở kỳ quay tiếp theo sẽ cộng dồn lên mức khoảng 18 tỷ đồng.

Dù chưa tìm được chủ nhân 16 tỷ đồng nhưng hội đồng cũng tìm thấy được 14 giải nhất mỗi giải 10 triệu đồng, 860 giải nhì mỗi giải 300 nghìn đồng và 14925 giải ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 16 tháng 11 năm 2022

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 967 loại hình xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là 02 - 03 - 12 - 32 - 35 - 44

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải Jackpot 13 tỷ đồng. Số tiền sẽ ở kỳ quay tiếp theo sẽ cộng dồn lên mức khoảng 15 tỷ đồng.

Dù chưa tìm được chủ nhân 13 tỷ đồng nhưng hội đồng cũng tìm thấy được 21 giải nhất mỗi giải 10 triệu đồng, 900 giải nhì mỗi giải 300 nghìn đồng và 15111 giải ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 9 tháng 11 năm 2022

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 964 loại hình xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là 07 - 09 - 16 - 20 - 30 - 32

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải Jackpot 59 tỷ đồng. Số tiền sẽ ở kỳ quay tiếp theo sẽ cộng dồn lên mức khoảng 62 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Vietlott ngày 9/11/2022. Ảnh Vietlott
Kết quả xổ số Vietlott ngày 9/11/2022. Ảnh Vietlott

Dù chưa tìm được chủ nhân 59 tỷ đồng nhưng hội đồng cũng tìm thấy được 62 giải nhất mỗi giải 10 triệu đồng, 2023 giải nhì mỗi giải 300 nghìn đồng và 33642 giải ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott kỳ trước ngày 6 tháng 11 năm 2022

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 963 loại hình xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là 08 - 10 - 12 - 14 - 17 - 31

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải Jackpot 53 tỷ đồng. Số tiền sẽ ở kỳ quay tiếp theo sẽ cộng dồn lên mức khoảng 56 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Vietlott ngày 6/11/2022. Ảnh Vietlott
Kết quả xổ số Vietlott ngày 6/11/2022. Ảnh Vietlott

Dù chưa tìm được chủ nhân 53 tỷ đồng nhưng hội đồng cũng tìm thấy được 27 giải nhất mỗi giải 10 triệu đồng, 1797 giải nhì mỗi giải 300 nghìn đồng và 29173 giải ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Giá trị giải thưởng xổ số Vietlott

Đối với loại hình Vietlott Mega 6/45, người chơi sẽ chọn 6 số theo ý của mình trong số 45 số từ 1 đến 45. Nếu số mà người chơi trùng khớp hoàn toàn chính là giải độc đắc với tổng giá trị giải thưởng tối thiểu 13 tỷ đồng. Tùy theo giá trị trong kỳ quay số giải thưởng mà người chơi nhận được số tiền tương ứng. 

Đặc biệt, kết quả Vietlott Mega 6/45 sẽ không giới hạn số người trúng. Tuy nhiên, càng nhiều người trùng dãy số thì số tiền sẽ chia ra đều cho người chơi. 

Nếu người mua vé số có kết quả trùng 5 số không cần theo thứ tự so với kết quả Vietlott Mega 6/45 của hội đồng mở thưởng thì người đó đã trúng giải nhất với trị giá 10 triệu đồng. Tương tự, nếu trùng 4 số so với giải đặc biệt thì trúng giải nhì với trị giá 300 nghìn đồng và nếu trùng khớp 3 số thì trúng giải ba trị giá 30 nghìn đồng.

Điều đáng nói là ở loại hình Vietlott 6/45, chỉ chia đều số tiền mà nhiều người trùng dãy số đặc biệt còn các giải nhất, nhì, ba thì không giới hạn số lượng người trúng thưởng.

Kết quả xổ số Vietlott ngày 4/1/2023: Chủ nhân trúng giải Jackpot khủng 42 tỷ đồng là ai? - Ảnh 1

Mua vé số Vietlott ở đâu?

Để mua vé số của Vietlott, khách hàng có thể đến các đại lý của Vietlott. Hiện nay, nhiều người cũng có thể lựa chọn mua vé số online qua các ứng dụng liên kết với Vietlott.

Trúng Vietlott nhận giải thưởng ở đâu?

Thời hạn nhận giải thưởng của loại hình Vietlott Mega sẽ là 60 ngày kể từ ngày công bố trúng giải. Quá hạn, giá trị giải thưởng sẽ bổ sung vào các hạng mục khác của Vietlott. Theo quy định, những người trúng giải thưởng độc đắc sẽ phải nộp thuế 10% và những người trúng giải trên 10 triệu sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Bộ Tài chính.

Kết quả Vietlott Mega 6/45 sẽ được mở thưởng vào các ngày 4,6, chủ nhật trong tuần. Khi trúng giải, người chơi có thể mang đến địa chỉ mua vé số để liên hệ làm thủ tục chuẩn bị nhận giải.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news