Tin mới

Kỷ luật Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng

Thứ năm, 08/03/2018 08:06

Ông Thái Văn Thịnh, Phó bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng các cá nhân trong Đảng đoàn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy chế làm việc của Đảng đoàn, buông lỏng lãnh đạo công tác kiểm tra, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Thái Văn Thịnh, Phó bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng các cá nhân trong Đảng đoàn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy chế làm việc của Đảng đoàn, buông lỏng lãnh đạo công tác kiểm tra, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản gây hậu quả nghiêm trọng.

Tin tức trên Pháp Luật TP.HCMTiền Phong đăng tải, thông tin từ trang web Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương cho biết qua kiểm tra phát hiện có dấu hiệu vi phạm đối với một số lãnh đạo và cán bộ của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Cụ thể, ông Thái Văn Thịnh, Phó bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng các cá nhân trong Đảng đoàn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy chế làm việc của Đảng đoàn, buông lỏng lãnh đạo công tác kiểm tra, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản gây hậu quả nghiêm trọng; không kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế Quyết định số 136; tham mưu ban hành Quyết định số 257 có một số nội dung trái quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Kỷ luật Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng 1
Ảnh minh họa

Hằng năm không tham mưu giao dự toán ngân sách và 2% dự toán kinh phí công đoàn; vi phạm Chỉ thị 30 của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đồng chí Trịnh Thị Kim Duyên, Trưởng ban Tài chính và đồng chí Lê Thị Mỹ Hòa, chuyên viên Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh, cùng chịu trách nhiệm tham mưu thực hiện các nội dung khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Thái Văn Thịnh.

Căn cứ tính chất, mức độ, khuyết điểm, vi phạm và nguyên nhân khách quan, chủ quan và việc đã khắc phục được một phần khuyết điểm, vi phạm nên UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các đồng chí: Thái Văn Thịnh, Trịnh Thị Kim Duyên và Lê Thị Mỹ Hòa.

Trang Vũ (tổng hợp)