Tin mới

Lào Cai: Sáp nhập 2 sở GTVT và Xây dựng

Thứ bảy, 14/07/2018 09:13

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giaothông vận tải - Xây dựng.

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giaothông vận tải - Xây dựng.

Tri thức trực tuyếnPháp luật TPHCM cho hay UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giaothông vận tải - Xây dựng.

Theo đó, Sở GTVT -Xây dựng tỉnh Lào Cai là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lào Cai.

Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh Lào Cai.

Lào Cai: Sáp nhập 2 sở GTVT và Xây dựng 1

Tỉnh Lào Cai có nhiều địa điểm du lịch thu hút khách. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Đồng thời, sở này cũng chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng.

Sở này có 26 nhiệm vụ và quyền hạn, trong đó có việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông…; đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện việc cấp, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép xây dựng trên địabàn tỉnh; tổ chức lập các loại quy hoạch, chương trình phát triển đô thị…

Về cơ cấu tổ chức bộ máy, Sở Giao thông vận tải – Xây dựng có giám đốc và không quá ba phó giám đốc.

Giám đốc Sở là người đứng đầu sở, chịu trách nhiệm trước UBND, chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng theo quy định.

Phó giám đốc sở là người giúp giám đốc sở, chịu trách nhiệm trước giám đốc sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi giám đốc sở vắng mặt, phó giám đốc sở được giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của sở.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với giám đốc sở và phó giám đốc sở do chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Về cơ cấu tổ chức bộ máy, Sở Giao thông vận tải – Xây dựng có giám đốc và không quá ba phó giám đốc.

Giám đốc Sở là người đứng đầu sở, chịu trách nhiệm trước UBND, chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng theo quy định.

Phó giám đốc sở là người giúp giám đốc sở, chịu trách nhiệm trước giám đốc sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi giám đốc sở vắng mặt, phó giám đốc sở được giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của sở.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với giám đốc sở và phó giám đốc sở do chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Lào Cai là một trong số những tỉnh đi đầu trong việc hợp nhất, sáp nhập một số sở có nhiệm vụ và chức năng tương đồng.

Minh Di (tổng hợp)