Tin mới

Lễ thượng cờ rủ quốc tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Thứ bảy, 06/10/2018 06:50

Sáng 6/10, quốc tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười trong hai ngày chính thức được bắt đầu. Cờ rủ được treo lên trên khắp cả nước.

Sáng 6/10, quốc tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười trong hai ngày chính thức được bắt đầu. Cờ rủ được treo lên trên khắp cả nước.

Hôm nay (6/10), lễ viếng cố Tổng Bí thư Đỗ Mười được bắt đầu từ 7h tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Trong hai ngày Quốc tang, các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng hoạt động vui chơi giải trí.

Lễ thượng cờ rủ quốc tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười 1

Từ sáng sớm đã có rất đông người dân có mặt tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) chứng kiến lễ thượng cờ rủ.

Lễ thượng cờ rủ quốc tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười 2
 
Lễ thượng cờ rủ quốc tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười 3

6h, trong tiếng Quân nhạc, đội nghi lễ bắt đầu tiến ra cột cờ thực hiện phần lễ.

Lễ thượng cờ rủ quốc tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười 4
 
Lễ thượng cờ rủ quốc tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười 5
 
Lễ thượng cờ rủ quốc tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười 6
 
Lễ thượng cờ rủ quốc tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười 7
 
Lễ thượng cờ rủ quốc tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười 8
 
Lễ thượng cờ rủ quốc tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười 9
 
Lễ thượng cờ rủ quốc tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười 10
 
Lễ thượng cờ rủ quốc tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười 11
 
Lễ thượng cờ rủ quốc tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười 12

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cờ rủ là Quốc kỳ, có dải băng tang (có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay).

Lễ thượng cờ rủ quốc tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười 13
 
Lễ thượng cờ rủ quốc tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười 14