PGS.TS. Bùi Nhật Quang được Bộ Chính trị phân công và Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị tại Công văn số 189-CV/VPTW, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 365/QĐ-TTg ngày 8/3/2016 điều động, bổ nhiệm ông Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị tại Công văn số 189-CV/VPTW, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 365/QĐ-TTg ngày 8/3/2016 điều động, bổ nhiệm ông Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Ông Bùi Nhật Quang sinh năm 1975, quê quán: Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ông bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ Kinh tế năm 2003 và được Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước công nhận học hàm Phó Giáo sư kinh tế năm 2012.

PGS.TS. Bùi Nhật Quang được Bộ Chính trị phân công và Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 1

PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Ông Bùi Nhật Quang bắt đầu công tác tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam từ năm 1995 và kinh qua các công việc là nghiên cứu viên, Phó Trưởng phòng rồi Trường Phòng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Châu Âu. Năm 2008, ông được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Năm 2011, ông Bùi Nhật Quang được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông. Từ năm 2013, ông kiêm nhiệm làm Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông.

Ngày 3/3/2014, ông Bùi Nhật Quang thực hiện quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động luân chuyển cán bộ, theo đó ông được luân chuyển về tỉnh Ninh Thuận để tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận và sau đó được Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Thuận bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Tháng 1/2016, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Bùi Nhật Quang được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tại tỉnh Ninh Thuận với thành tích 2 năm liền đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua, được nhận nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và của Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 8/3/2016, PGS.TS. Bùi Nhật Quang được điều động, bổ nhiệm trở lại làm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông

Tin Liên Quan
Bạn Có Thể Quan Tâm
Tin Đọc Nhiều
Cùng chuyên mục